Veer tèlle aaf……nog mer 8 maondj……..

De vastelaovend lik pas sjus achter ós, mèr veer kieke vol enthoezjasme veuroet. Vandaag euver presies 8 maondj begint namelik het nuujt vastelaovessezoen van De Bessemebènjers. En dit jaor ein spesjaal seizoen, dat geliek bie aanvang al knallend begint mèt het oetrope van ós jubileum-hoagheede die het ganse 7×11 veurop zulle gaon. Zaoterdig 16 november sjtaon ze veur uch op het podium in het paviljoen aan de Greunsjtraot. En ze sjtaon neet allein, Lex Uiting – Bart Storcken – Beppie Kraft – Erwin Brepoels – Emmy Ackermans, ze zeen d’r allemaol bie dae aovend!

De res van het programma is ouch zoa good es rondj en zulle veer de kommende waeke hie en via ózze website mèt uch gaon deile. Veer zeen d’r greuëtsj op, en houpe natuurlik dat geer het ouch sjiek zult vènje! Hauwt ózze socials dus good in de gaate!!

Oh ja, op zaoterdig 23 november is natuurlik allang bekènd wae dan op de bühne sjteit, dat zeen de manne van de WW band……veur hun allerlètste optraeje ooit. Mesjiens het allerbèste, mesjiens het allersjlegste mèr zeker het allerbiezunjerste! Dao mosse bie zeen dus!

Kaartje veur beide aovende zeen al te besjtèlle via www.7x11bor.nl!

Tot sjnel……

Sjponzers