2024 - Senioreprins Jakob I en Senioreprinses Marion

Ózze Senioreprins van 2024 is gewore Jakob Mulders, hae wurd biegesjtange door zien vrouw Marion. Zie zulle regere es Senioreprins Jakob I en Senioreprinses Marion

Jakob woord gebaore op 25 desember 1946 in Borger in Drenthe, ónger ’t sjterrebeeld Sjteinbók. Hae waor de jóngste van ’t gezin naeve ziene broor en zöster. Es ech kerskiendje dach hae vreuger ummer dat de kamer zo sjoan verseerd waor veur häöm.
In 1954 verhoesde ’t gezin Mulders nao de Baandert in Zitterd, ómdat de pap ging wirke in de mien.
De pap en de mam hele waal van ein fiëske. De mam is nog bejaardeprinses gewaes en dao haet Jakob auch ’t feëste van. Zien motto is dan auch: “Es d’r ein reeje is veur ein feëske, dan mósse dat viere.”
Nao zien sjoalopleiding haet Jakob eës gewirk in ein graasj es automonteur, later es vertegewoordiger in graasj-apperatuur.
In 1968 leërde hae Marion kènne en nao veer jaor zeen ze in ’t huweliksbeuëtje gesjtap. Bènne zös jaor waor ’t gezin Mulders kompleet mit tweë dochters: Judith en Marleen.
Inmiddels waor Jakob same mit eine kompanjon ein groathenjel in graasj-apperatuur gesjtart. Vanaaf 1995 waor hae de ènnige eigenaer en ging auch Marion in de zaak wirke. Naodat ze nog ein aantal jaor auch van hoes oet de zaak veurde, zeen ze in jannewarie 2023 diffenetief gesjtop mit Mubrau Equipment.
Óm neet achter de geraniums te hove zitte en zien lief in kendisie te hawte, geit Jakob regelmaotig nao de fitness en geiter gaer mit de fits d’r opoet. Op woonsdigmörge bie de pensionado’s in ’t gemeinsjapshoes, leëter zelje versjtek gaon. En esser thoes wilt óntsjpanne, dan kènter oere meziek loestere en get pingele op zien gitaar.
Marion woord gebaore es Maria, Johanna, Catharina Boon op 20 meërt 1949 in Gebrook ónger ‘t sjterrebeeld vösje. Es jónk maedje verhoesde zie mit häör auwers, broor en tweë zösters nao Gelaen, nao ’t riek van de Sjoutvotte.
Nao häör opleiding es kleuterleidster, haet ze versjillende jaore gewirk aan de Kloes en Gelaen-Zuid en later, wie de kènjer get groater waore, haet ze regelmaotig vervange, ónger angere oppe Swentiboldsjoal in Bor.
In taegesjtèlling tot Jakob, hawwe häör pap en mam, heëlemaol niks mit vastelaovend of oetgaon. Dat kaom bie Marion pas naodat ze mit Jakob verkeëring kreeg.
Nao ’t trouwe zeen ze in Buchte gaon wone en vanaaf 1980 wone ze in Bor aan de Graaf van Loonsjtraot 5.
Marion sjpeelde trómpöt bie de dameskepel “Wei Besjteit ‘t”. Regelmaotig deeg ze mit aan de Revue en ’t Leedjeskonkoer mit de vrouwluuj van de kepel en neet te vergaete de fanklup.
Marion hilt van sjpelkes, ’t supportere van de kleinzone Julian, Wessel en Jorn en óm fit te blieve sjport Marion nog regelmaotig, of geit ze lekker wenjele of fitse.
In 2001, bie de wisseling van de naam van de vastelaovesvereiniging is de vrunjegroep Pierebènjers óntsjtange en dao zeen Jakob en Marion allebei lid van. Same viere ze vastelaovend en loupe mit in de optocht. Door ’t jaor haer doon ze auch allerlei anger leuke aktiviteite.
De Pierebènjers höbbe dit jaor dus hun 2×11 jaorig jubeleum!
Net es veurig jaor, wie Jakob en Marion mit de vastelaovend geveld waore door Corona, mótte de Pierebènjers ’t nog ’n jäörke zónger hun sjtèlle.
Op bienao alle aktiviteite in Bor, zeen Jakob en Marion van de pertie en wie hunne auwtste kleinzoon Julian es Jeugprins Julian I in 2018 de scepter zjwejde, höbbe zie ’t van kortbie mitgemaak wie sjoan ’t is óm Prins te maoge zeen.
Ós nuut Senioreprinsepaar houp net zoa te maoge geneete wie hunne kleinzoon. Same mit Judith, John, Julian, Jorn, Marleen, Wessel en de nuuj Prinse en Prinsesse, De Bessemebènjers en de ganse Borse gemeinsjap wille zie mit de vastelaovend “De Heuëgte in”!

 

Sjponzers