2024 - Prins Danny II Salden & prinses Nicole

Tot Prins van De Bessemebènjers van ’t sezoen 2024 is oetgerope: Danny Salden. Hae geit regere es Prins Danny II Hae wurd biegesjtange door zien vrouw Nicole Salden-Daniëlse. Zie geit regere es Prinses Nicole

Danny woord gebaore op 25 augustus 1978, ónger ’t sjterrebeeld Maag, oppe Nuusjtadt. Mit ‘nne pap van de Graathei en ein mam van de Nuusjtadt kreeg hae naeve ’t bessemebènjersblood auch get foetelaersblood mit. In zien jóng jaore waor hae bördjesdraeger bie sjötterie Sint Jan. Later ging hae bie ’t trómmelkorps in de sjötterie. Dat ging ‘m zoa good aaf, datter ging mitdoon es drummer bie de bend “Shade”. De meziek dae zie maakde, zal ónwaarsjienlijk te make höbbe mit zien mezieksjmaak: Danny hilt namelijk van “haevy metal”, volges sommige: kaetelemeziek. Daoveur reis hae regelmaotig aaf nao festivals, óm dao ‘ns “lekker mit de kop te houwe”.
Oetgaon deeg hae in zien tienerjaore al gaer. In Bor, in Bartok, leerde hae Nicole kènne. Regelmaotig waor hae te vènje bie “Instuif Baracou” in zien gebaortedörp. Same woorte ze zellefs nog oetgrope tot Prinsepaar van de Baracou. De eëste prinselikke fundering waor gelag.
In 2002 ging hae mit Nicole samewone en nao drie jaor geprebeerd te höbbe, besjlote ze op 20-05-2005 te trouwe en ’n gezin te sjtichte oppe Mgr. Buckxsjtraot 16. ’t Doerde dan auch neet lang dat hun gezin kompleet woord gemaak mit tweë kènjer: Rik en Sanne.
Danny wirk inmiddels al 23 jaor bie de firma Mammoet op ‘nne mobiele taorekraan.
In ziene vriejen tied geiter gaer mit de moter d’ropoet. Auch wenjelt en rent hae gaer. In de wèntjer trök hae gaer nao Oastenriek óm op die sjmaal latte de berg aaf te vleege.
’t Vastelaovend viere haeter toch veur ein groat gedeilte mitgekrege van Nicole, want tot ’t memènt dat zie zich leërde kènne, ging hae mit de vastelaovend ummer skieje, ’n jeugzunj zul v’r mer zègke. Want wie d’r ’t vastelaovesvirus einmaol te pakke haw, leet ‘t ‘m auch neet meër los. Hae woord same mit Nicole lid van de vrunjegroep “Höbse gezaope” en troch daomit jaorliks mit in d’n optoch. Vastelaovesmaonjig is veur Danny d’n allersjoanste daag. Dae begint ummer oppe Hei bie ’t Kloonstreffe. Dan foemelt hae zich get aan en geit op paad óm sjpas te make en de kraom flink oppe kop te zètte. Leefs mit väöl konfettie. Veur de corona presteerde hae ’t óm same mit de manne van Camping G ‘nne caravan mit ‘n “sjiethoes” van Boels bie de keët oppe Hei te zétte, zoadat ze es eëste op ’t Kloonstreffe kooste zeen. Gekke teuën passe bie Danny wie ’t esjkruutske bie esjelegoonsdig. Zoa haeter in de coronatied esjkruutskes oetgedeild bie häöm achter ’t hoes in ’t tuinhuuske; oppe Zoepkoel in Venlo presteerde hae ’t óm mit Bas ’t podium te beklömme en Nicole te belle óm te vertélle dat ze moos kieke, dan koos hae wènke en in Zitterd presteerde hae ’t óm bie ‘t Knon op ’t balkon te kómme, óm nao de luuj te kènne zjwejje.

Nicole woord gebaore op 28 oktoaber 1977 ónger ’t sjterrebeeld sjorpioen, in Bor.
Nicole wirk al 25 jaor bie ’t kènjerdaagverblief van Mik: “De rode loper”.
Häöre vriejen tied völt ze ’t leefste mit zènge. Feeling Young haet aan häör ein trouw lid, want dao is zie al meër es 30 jaor lid van. Aan ’t Borse Leedjeskonkoer deeg ze regelmaotig mit. Waor ’t neet mit Feeling Young, dan waal mit ’t trio Rimini of es duo mit Manon en noe al heël get jaore mit Ronald es Zèkketusgaw, wo ze zelfs al èns de LVK buun höbbe maoge beklömme. Auch haet ze jaore mit ‘t gruupke “Opèns” de jaorlikse vastelaovesmèsse opgeloesterd.
Nicole is auch ‘nne gooje bekker. Veur de vrouwluujzitting maakde ze nònnevotte, mer ’t fienere werk zeen toch waal häör geweldige krejasies van taarte.
En esse dan weer get väöl gepreuf haet van die lekker dènger, geit ze gaer d’ropoet óm te wenjele of te renne.
Ómgaon mit kènjer zit bie Nicole auch in ’t blood. Neet allein beroepsmaotig, mer zeker auch bie ’t Kènjer Vekansiewirk. Al meër es 30 jaor bezörg zie de Borse jeug van de basissjoale ’n geweldige lèste vekansiewaek, in ’t begin es leider, de lèste jaore in ’t besjtuur.
’n Honkvaste tant, ós prinses!

Weer höbbe weer tweë echte vastgelaovesgekke gevónje, die ónger hun motto mit alle Bessemebènjers de Vastelaovend wille ingaon:

“Riet alles oet de kas, zèng alle leedjes mit, dan weite veer geheid
dat de Vastelaovend in Bor, de heuëgte in geit.”

Alaaf

 

 

Sjponzers