Rene Schlachter 2015

2015 - Prins René II Schlachter & Prinses Desirée

Tot Prins van de Bessemebènjers is oetgerope René Schlachter. Hae zal regere es Prins René II. In dit amb wurt-er biegesjtange door Prinses Desirée.

De Bessemebènjers höbbe eine Prins gekaoze oet de buurt Aldenhof, want Prins René II en zien Prinses Desirée wone in de sjtraot Tiberius. Dao residere zie mit hun tweë kènjer Jur van 11 en Mylon van 15 jaor.

Gebaore is René in Brunssum, mer getaoge is hae in ’t Bessemebènjersriek, want vanaaf zien achste jaor woont hae in Bor. Hae trouwde zoan 17 jaor geleje mit ein maedje dat es Pottentaot woord gebaore, mer dat auch al vanaaf häör tweëde laevesjaor in Bor woont.

Allebei zeen ze al jaore betrokke bie de vastelaovend. René es lid van ’t Auwt Keuninklik Viefde, womit hae 22 jaor lank väöl aktievieteite mitmaakde. De lèste jaore leep hae in Bor én in Buchte mit in d’n optoch. Dit jaor is ’t veur de zösde keër dat ze allebei mitdoon in de groep van De Plekzek.

Eine kòmpel van häöm, dae prins woord in ’t Louverriek, haet bie René de prinsevlam doon brenne. Vanaaf dat mement haw hae ein doel: Prins waere van De Bessemebènjers. Sjoaner koos ’t neet passe in ós thema van dit jaor: Eine Druim.
René is ein van de kartrèkkers en organizators bie de Plekzek. Zien oetbundigheid en ziene wil óm altied weer get aan te pakke, zörge d’r veur dat hae noats niks óm henj haet.

René waor jaore aktief es hendjballer, mer kepotte kneeje höbbe dr veur gezörg dat’r is euvergesjtap nao ’t tennise. Bie TC Born sjpeelt hae nog ummer kómpetitie en organizeert hae ein rolsjtool/louper döbbel-tournooi; ein uniek evenement in Limburg. Daonaeve is René auch nog hendjbaltrainer bie ’t damesteam B1 bie HV Born. Wirke veur eine baas deit’r auch nog: René is heërekapper bie Salons De Bock in Auwt Gelaen. G’r zult begriepe dat de aafsjpraoke veur nao de vastelaovend veur de leeje van de Raod van 11 al gemaak zeen.

Doordat hae bie ’t Keuninklik Auwt Viefde jeder jaor de äopening van ’t sezoen mit organizeert, höbbe ze ’t dit jaor in Buchte maoge mitmake dat de Prins van De Bessemebènjers de vastelaovend van de Louvermen haet geäöpend. Zo zuuse wie zich de invloed van De Bessembènjers langzaam verplaats nao de buurdörpe.

Desirée woord groat in ’t gezin Notten in de Berg. Dao waor jeder jaor ’t zenuwcentrum van buurt dus haet ze van kleins aaf aan mitgekrege wat vastelaovend viere is. Neet veur niks woord zie dan auch in 2013 Blötsj van ’t jaor. Jeder jaor is zie op de vrouwluujzitting prezent .
Desirée tennis auch bie TC Born en wenjelt edere waek mit häör vriendinne. Natuurlik sjteit ze René altied bie esser bezig is mit organizere veur de Plekzek, sjus wie ze dat auch deeg wie Rene nog volop organiezeerde bie ’t Keuninklik Auwt Viefde.
Desirée wirk bie Arcelor Mittal wo ze dit jaor in desember häör 25-jaorig jubeleum viert.

Beide vènje ’t allemaol sjpannend en verheuge zich al op de aktiviteite die gaon kòmme.

———-

Proklamasie

Bie grasie van de Bessemebènjersproklamasie gaef ich, Prins René 1 en mien Prinses Desiree, dees verklaoring oet, wo ederein zich aan te hauwte haet:

Ten 1ste
Dat veer ‘t eëst prinsepaar van Aldenhof zeen. Veer haupe dan auch dat de ganse wiek met ós mit feës en d’r same met ós eine ónvergaetelikke vastelaovend van maak!

Ten 2dee
Dat met name oos sjtraot, de “Tiberius”, vanaaf noe ein prinselijke sjtraot is. Dit hilt in dat de ganse sjtraot road-gael-greun gekleuërd wurt. Van nómmer 1 tot en mit nómmer 23, nemes maog dit euversjlaon!

Ten 3de
Dat ich op mien werk, tösje alle feëstelikhede door, zal prebere de heëre van deens te zeen. Al kèn ich natuurlijk neet belaove dat mien knipkunste dees daag altied aeve rech zulle zeen.

Ten 4de
Dat veer es prinsepaar haupe dat de jeug massaal mit ós mit deit. De jeug haet immers de toekoms en dees sjaon tradiesie maog dan auch neet verlaore gaon!

Ten 5de
Dat de Plekzek ós dit jaor in d’n optoch mótte misse. Veer weite zeker dat ’t ze zónger os auch geit lökke d’r weer eine sjitterende groep van te make. Veer wille hun dan auch vraoge veur ós op te laupe in d’n optoch

Ten 6de
Dat veer, es leje van ’t Keuninklik Auwt Viefde, ’t prachtig zouwe venje es zie dit jaor op zunjig d’n euversjtaek van Buchte nao Bor wille make en mit wille trekke in ózze sjoane optoch.

Ten 7de
Dat mien prinses Desiree al meër dan 24 jaor met ’t fitske nao ’t werk geit. Auch noe is ’t zoa lekker geweun gebleve en zal dees tradiesie es prinses veurt blieve zètte.

Ten 8ste
Dat ich jederein oproop óm op 7 fibberwarie nao de resepsie te kómme. Neet allein veur ószelf maar auch veur de jeugprinses, ‘t senioreprinsepaar en ós jubelarisse Mia, Felix en Cliff .

Ten 9de
Dat ‘t tennisse en hendjballe noe effe op ein leëger pitje kómme te sjtaon. Ich mót miene innerzjie dees kómmende waeke in ’t Bessembènjersriek sjtaeke.

Ten 10de
Dat veer ’t sjaon vènje óm es eëste prinsepaar vanoet ós nuuj verzörgingshoes Aldenhof mit d’n optoch van sjtart te gaon. Dat höbbe veer heël gaer veur dees auw luujkes gedaon.

Ten 11de
Mien liefsjpreuk
Dat ich sjmörges wakker waer en dènk, is dit ech?
Dan heuër ich vastelaovesmuziek, gans wiet weg.
Ich sjpreng oet bed, ben nog noats zo sjnel gewaes,
Ich trèk ederein mit in eine graote polonaes.
Ich kiek om mich bie, jónk en awt wurt door mich gezoch,
Kom mit mich mit in de graote Borse vasterlaovesoptoch.
Ich sjtuuter van de mörge tot deep in de nach,
Hie höb ich dus al die jaore op gewach.
Niks hilt mich taege: raege, sjneë, de sjtórm dae raos door de buim,
Vastelaovend in Bor, veur mich eine druim!

Dees proklamasie gultj van de Sjloes tot aan d’n autowaeg en van de sjpaorbrök tot en mit de Sjteinakkerwaeg.

Aldus opgeteikend en aafgerope op 10 jannewari 2015

Sjponzers