Richard Meeuse 2011

2011 - Prins Rich I Meeuse & Prinses Anke

Tot Prins van de Bessemebènjers is oetgerope Rich Meeuse. Hae zal regere es Prins Rich I. In dit amb wurd-er biegesjtange door Prinses Anke.

Doopcel en proklamatie