Paul Heffels 2002

2002 - Prins Paul I Heffels & Prinses Bea

Tot Prins van de Bessemebènjers is oetgerope Paul Heffels. Hae zal regere es Prins Paul I. In dit amb wurd-er biegesjtange door Prinses Bea.

Doopcel en proklamatie