Hub Buckx 1966

1966 - Prins Hub V Bucks

Tot Prins van de Bessemebènjers is oetgerope Hub Bucks. Hae zal regere es Prins Hub V.

Doopcel en proklamatie