De bertus 2023 is oetgereik aan Twan, Esther en Niek Mestrum

In de tied woo-in foto’s vaak al onlaajn sjtaon drie sekonde naodat ze gemaak zeen gewoore höbbe v’r dit jaor ekstra aandach veur het vakmansjap van ós hof-fotograave van Action-foto.NL. Neemes minder es Twan Esther en Niek Mestrum höbbe dit jaor oet hènj van De Senaat dan auch “De Bertus” oetgereik gekreege, veur hunne jaorelange (biezunjer gewaardeerde) inzèt veur De Bessemebènjers!
Dankzij de sjoan foto’s die ze maake kènt jederein het ganse jaor nog èns truukkieke en daomèt auch truukdènke aan dae sjoane vastelaoves-tied.
Dik verdeend, van harte preficiat!!

Sjponzers