Loek Leurs 2005

2005 - Prins Loek I Leurs & Prinses Meike Meeuse

Tot Jeugprins en Jeugprinses zeen gekaoze: Loek Leurs en Meike Meeuse Zie zulle regere es Jeugprins Loek I en Jeugprinses Meike

Doopcel en proklamatie

Sjponzers