SJPONZERS
EËSVOLGENDE AKTIVITEIT BESSEMEBÈNJERS

Äöpening
november 20.11 oer
Kafée de Sjoester
 

Aaftélle
!! HET SJOANST VERSEERDE HOES (OF VINSTER) VAN BOR 28-01-2021
... laes meë
Veurig jaor höbbe de luuj zich nog flink in de boch gesjmeete om het prinselik palies van Prins Lei II en zien prinses Marjon te verseere, dit jaor roope veer uch allemaol op om uch éige hoes in vastelaoves-sfeere te brènge. 
Dao zeen veer natuurlik gaer de Bessemebènjers-vlag bie versjiene. Mèr geer kènt uch auch èns rigtig in de boch sjmiete, en alles oet de kas haole om mit te dinge nao de titel 'Het sjoanst verseerde hoes (of vinster) van Bor'. Regels zeen d'r wiejer neet, alles maog.....van lèmpkes tot bessems en van sjlingers tot ballonne. 
Ein foto van het eindresultaat kènt geer meele nao info@bessemebenjers.nl en maog natuurlik auch op ózze socials gepost waere, dat lètste gaer zelfs! Ein deskundige zjuurie beoordeilt de inzendinge woobie d'r uiteraard eine pries veur de wènnaar is (en gein meugelikheid tot diskussie ;-)). Vastelaoveszunjig maake veer de balans op en wurt de pries toegekènd.
Allein saame kriege veer vastelaovend in Bor ❤️💛💚
Hauwt vol, lèt op-ein en blief gezòndj

”ntvang 'De Pin' thoes! 18-01-2021
BŤnnekort is het zoa wiet, dan kriege ůs leeje es dank veur hun troewe lidmaatsjap ĎDe Piní toesbezŲrg. Dit jaor helaas neet zoawie geweunlik door de prinsepaare opgesjp‚nk op ůzze leejemiddig, mŤr het is noe einmaol ein biezunjer jaor...ein jaor woo-in veer uch misse! ... laes meë
Bènnekort is het zoa wiet, dan kriege ós leeje es dank veur hun troewe lidmaatsjap ‘De Pin’ toesbezörg. Dit jaor helaas neet zoawie geweunlik door de prinsepaare opgesjpânk op ózze leejemiddig, mèr het is noe einmaol ein biezunjer jaor......ein jaor woo-in veer uch misse!
Es geer de pin neet wilt misse kontroleer dan nog effe of geer uch lidmaatsjapsgeltj höb euvergemaak (allein es geer dat neet via automaatiese inkasso geregeld höb). Es geer nog gein lid zeet mèr dat waal wilt waere, sjtuur dan gauw ‘nne mail nao leden@bessemebenjers.nl en hae is auch veur uch!
Blief gezontj, veer zeen ós, veer zeen uch!

Fein fieŽsdaag! 17-12-2020
Gaer wunsje veer uch en alle luuj om uch haer fein fieŽsdaag! Probeer ondanks de aafsjtendj toch ein bietje te geneete ... laes meë


Ut thema van 2021: 'Mit aafsjtendj de sjoanste 11-12-2020
... laes meë
De oplèttende kieker hauw het al veurbie zeen komme in de aankondiging van ózze Vors, het thema van dit sezoen is “Vastelaovend in Bor, mit aafsjtendj de sjoanste”. Natuurlik mèt eine knipaug nao de angerhauwve maeter......woovan veer houpe dat dae gauw achter ós lik. 
 
Dit thema kump auch op de pin, dae al ôzze leeje dit sezoen toesbezörg kriege. Nog gein lid? Meltj dich dan gauw via leden@bessemebenjers.nl dan krig se ‘m auch toes!
 

Vastelaovessezoen 2020-2021 11-12-2020
... laes meë
Al jaore organiezeere veer vastelaovend veur alle luuj van Bor mèr zéker auch veur de leeje van ós vereniging! En wat vènje veer het jaomer dat veer uch kommend seizoen neet dát kènne beeje wat veer het leefste zouwe doon: ein vol programma mèt allein mèr sjoan aktiviteite woobie veer saame kènne geneete van de Borse vastelaovend. Veer höbbe uch eerder berich dat veer toch gaer van ós wille laote heure, en ós veural auch wille laote zeen bie uch. En wie kèn se dich baeter laote zeen dan mèt eine pin dae beheurt bie ein biezunjer theema dat veer dit jaor gekaoze höbbe. De pin is ein ég kollèkters-aajtem gewoore de aafgeloupe jaore, dees spesjaal ediesie moog bie 'nne richtige Bessemebènjer zeker neet ontbraeke! 
Alle leeje van De Bessemebènjers höbbe rech op eine pin en höbbe dao inmiddels eine meel euver ontvange. Zeet geer al lid van ós vereniging mèr onverhoup geine meel gekreege, num dan estebleef kontak mèt ós op via leden@bessemebenjers.nl. Dat adres is natuurlik auch te gebroeke es geer nog gein lid zeet mèr dat waal gaer wilt waere. Veur sjlechs € 7,50 sjteunt geer de vastelaovend in Bor en is d'r auch eine pin veur uch!
Veer hauwe het eerder auch euver dat “van ós laote heure”, naeve “ós laote zeen”. Auch dat doon veer dit jaor. Noe het Bors Leedjes Konkoer gein doorgang kènt vènje höbbe ózze vaste tekssjrievers en arranzjeurs de hènj inein gesjlaage en veur gans Bor éin leedje gemaak. Dat wurt gezónge door ein keur aan artieste die al eerder oppe bühne höbbe gesjtange, mèt dao ónger gemonteerd ein heuse viedejoo-klip! Deze is te bekieke via ós YouTube-kanaal: https://youtu.be/BXYF391_-ro. En het blif neet allein bie meziek, auch höbbe veer veur uch ein schitterende kompielaasie van de vastelaovend in Bor ten tieje van het 5x11 jaorig jubileum gemaak (dat waor alweer in 2002). Genog om uch èns good veur te zètte en van te geniete......mèr leefs 2 oer en 38 menuute lank! 
 
Blief allemaol gezòntj, en veer houpe uch sjnel weer te zeen!

Veurbie 26-02-2020
... laes meë


En dan is 't dinsdigaovend 23.11 oer. De besseme höbbe get gebrènt. Vastelaovend 2020 zit drop. De pêkskes kènne de kas in, de maskes weer in de dwas. Waat waas 't ein geweldig sjwan sezóén. Lèkker lank en mit alle ingrediejente die de vastelaovend jeder jaor weer zwa sjpesijaal maake. Nog effe naogeneete, in gedachte, mit fotoos, fillemkes, enz. Dan geit 't book toe en wurt 't pas op de 11devande11de weer offisjeel geäöpend.

 

 

’t Verzamele biej de Sjoester, ’t ophaole van de Prinsepare, de Bessem (dwaaje) mars van zaate hermenie 'Mörge geit Baeter' giert door ‘t lief. Mit ’t verbrènne van de bessem, ’t énj van de Vastelaovend en 't is................. 


Esjgoonzig……………………

3 dol daag sjweve oppe pelèt van werme klanke en kleuëre,
vraem daag,... dat waor te seen en te heuëre.

Doezend trómmelslaeg dreune nog nao in miene kop,
beffètte weare gepóts, pèkskes hange van 't sop.

Raod, gael en greun rolt nog door de gäöt,
biej de drekzak ligke nog get,…. 't waor ooit van träöt.

Mit de wèndj verdwient 't lèste belunke,
ich riej de daag weer aanein,…. zónger ‘t trumpke.

Esjgoonzig, tradies mit kruuts en as oppe kop,
in de mès, geliek veule, mit Jezes Kristes veurop.

Memento, homo, quod pulvis,
es, et in pulverem reverteris.

Zoere hiëring maak plaats veur vleisj,
40 daag veurbereije oppe Paosje is de geis.

Lèste kans óm de kloon oet te hange is gedaon,
Auf Wiedersehen Vastelaovend, kómmend jaor zulle v'r d'r weer sjtaon.
 
 
't Aaftélle is begoos!
 

Door mankemënt in sjponzorcaroussel, nog te beneume sjponzoren

 
 
 

Oetsjlaag Groate optoch 26-02-2020
... laes meë

 

Groepe en wages baove 20 persone:

1. CV op 't Rendje - Veer viere veur ummer vastelaovendtot in ós graaf.
2. Voetbalvrunj - De ridders van karton.
3. Effe Serieus - Kliko Clowns.


Groepe en wages tot 20 persone:

1. De Plekzek - Allemaol Elfjes.
2. Vak Joe - Veur ummer Lego.
3. Pierebenjers - De boat gemis.

 

Einzelgängers:

1. 4 Böl - Vastelaovend ...of 't oajt sjtop?
2. Ingewikkeld duo - Laot uch verasse.
3. De Salde vrouwluuj - Veer zeen greun van jaloezie.

 

Talent pries:

Voetbalvrunj - De ridders van karton.

 

Door mankemënt in sjponzorcaroussel, nog te beneume sjponzoren

 
 
 

Alternatief 23-02-2020
... laes meë

 

 

Door mankemënt in sjponzorcaroussel, nog te beneume sjponzoren

 
 
 

Optochte 22-02-2020
... laes meë

 

 

Zaoterdig 12.00 oer:
Op las van de burgemeister van ózze gemeinte zeen de boete-aktiviteite zunjig AAFGELASJ! De wèntj in kombinasie mit de väöle veursjpelde raege maak 't trëkke mit praalwages onverantwoord, daobie is nadrökkelik geadviseerd óm de optochte volledig aaf te làsje. Veer numme dat advies euver en gaon euver op 't alternatief pegram van de Bessemebènjers.


Zunjig:
S'mörges wie geweunlik veur alle deilnummers optochnummers en lètters aafhaole in kafée de Sjoester. Vanaaf 14.11 oer beginne v'r bie 't gemeinsjapshoes Bor, dao is óm 15.11 oer 't prizzenteere van de deilnummers mit zjurering en aansjloetend sjprènge in de zaal mit dj Erik Klee.

Dinsdig:
Optoch door de sjtraote van Bor (onger veurbehoud van 't waer), optochnummers en lètters blieve geljig. Aansjloetend sjprènge in de zaal mit dj Erik Klee.

V'r houpe op eur begrip, v'r vènje 't aeve jaomer es uch mèr de veiligheid dit jaor garandeert de vastelaovend volgend jaor.
 

~~~
 

Nao Ciara en Dennnis is het de vraog of Ellen veur aanpassinge in 't pregram van de V.V. de Bessemebènjers geit zörge. De gemeinte laet uuterlik zunjigmörge 10.00 oer weite of de optoche door maoge gaon. Het waerberich wurt nauwlèttend in de gaate gehauwte en d'r is ketak mit de deskundige.

Oppe achtergrontj wirke veer aan ein alternatief pregram, hauwt ózze saajt en soosjal-mdedia in de gaate!

Veiligheid veur alles.

 

Door mankemënt in sjponzorcaroussel, nog te beneume sjponzoren

 
 
 

Insjrieve veur de Groate optoch 17-02-2020
... laes meë

 

Dat kènt g'r tot dónderdig 20 fibberwarie bie de veurzitter van 't Optochkómmetee Thei Jennen, Kempsjtraot 55, 6121 XW Bor, tillefoonnummer 046-4852850, i-meiladres: optoch@bessemebenjers.nl

Lët waal: Van te veure mót biej ’t Optochkómmetee al 't tema, idee, naam, i-meiladres en tillefoonnummer doorgegaeve zeen ('t Tema is vanaaf dit jaor gekoppeld aan de groate Prins mêh is neet priesbepalend).

Alle deilnummers die mitdoon waere beoordeild door de zjurie en mótte zich op zunjig 23 fibberwarie tösje 11.00 oer en uterlik 12.00 oer melje biej 't nummer of lètter aafhaole in kafée “de Sjoester” (ósse Tempel). Alle deilnummers mótte óm uterlik 14.00 oer op de plaats van de opsjtèlling, Aquarius (noordkèntj), vaerdig sjtaon zoadat de optoch óm 14.11 oer kènt vertrèkke. ’t Deilnummersnómmer sjteit oppe sjtoep gekriet.

 

Door mankemënt in sjponzorcaroussel, nog te beneume sjponzoren

 
 
 

OetneuŽdiging veur de prinse resepsie 09-02-2020
... laes meë

 

De Vastelaoves Vereiniging de Bessemebènjers hauwte op zaoterdig 15 fibberwarie de prinse resepsie ter eëre van de nuuje hoaghede die euver ’t Bessembènjersriek regere. Tíédes de in jannewarie gehauwte zittinge zeen de nuuje Prinse Lei II , Jayden I en Jos I geproklameerd, mit aan hun zíe de seerlike Prinsesse Marjon, Lyara en Jacqueline.

’t Tema haet betrekking op dat de Opa, van Prins Lei II, Zef I same mit de Pierewieters vlak nao d’n aorlog begoos mit kwatsj óm 't laeve te viere en haw noats durve druime dat de vastelaovesvereiniging nao 73 jaor nog ummer zou besjtaon.....

Zoalang veer vastelaovend viere, laeve v'r. Vergaet neet te laeve en vier de vastelaovend. Van opa Zef tot vandaag,... en vanaaf vandaag..…Veur ummer vastelaovend!

 
 

Biej dees gelegeheid wurt auch jubbelaares Robert Demandt gehuldigd. Robert is dit seizóén 1x11 jaor lid van de Raod van Ellùf.

Vanaaf 20.11 oer is eederéín welkom óm de hoaghede en de jubbelaares te kómme felleseteere.

 

Door mankemënt in sjponzorcaroussel, nog te beneume sjponzoren

 
 

Japon van 't Balkon 09-02-2020
... laes meë

 

Vriedigaovend 14 fibberwarie is ’t dan zaö-wuit. Meziek van eige baojem, 't Japon van ‘t Balkon. Neet de eëste de bèste artieste, mêr wènners van konkoerse en de master of Heimat- en Tierooler meziek. Daonaeve de oetreuping van de tweëde Vereinigingsprins van de greun-witte.

 


De wènner van 't BLK (Bors Leedjes Konkoer), C.V. op 't Rendje, duit kómmende vriedig mit, en brenge ongetwiefeld 't leedje: 'Doa zit meziek in de loch!' ten geheuëre.

 

                            

 

 

 

 

 

 

Thijs I haet zeen hart verpandj aan Aosteríék. Dat bliek ónger mêr oet es Thijs de trëkzak en de miekrofoon teveursjien haolt en es zènger de luuj bezig hult mit Heimat- en Tierooler meziek.

 

Door mankemënt in sjponzorcaroussel, nog te beneume sjponzoren

 
 

Borse Revuu 03-02-2020
... laes meë

 

De Bessemebènjers en de Borse Revuu Groep neuëdige uch gaer óét óm plaats te numme biej de sjeetsjtange veur de 'Sjeet op, Sjöt in!

Artieste van eige baojem zulle 't pebliek verpóbzakke mit hun kreativiteit en talent. 
Väöl grupkes of einzelgängers zeen al waeke drök in bewaeging óm op dae aovend ein pertie laeve te brenge. 't Kènt dan auch neet anges of deze aovend sjtuit bol van sjpêktaakel, 't wurt dan ongetwiefeld eine Revuu mit väöl amusement en humor,...de glimlach van eemis dae wèt hoe wjènnich er te lache vilt!

Wae allemaol get duit, blif - zoawie ummer - ein verrasjing. Mêr dat er gelache, de úúterste vorm van bewaege, geit waere, sjtuit es eine paol baove water.
 
 

 

Nog mêr ’n gooij waek is de veurverkoup. Want zaoterdig 8 fibberwarie kump oppe bühne, al 't oefene van de väöle deilnummers tot laeve. 

Ein paar euro veur ein wei vol pluume, wao anges kris se de blik zao verruumd?

 

Door mankemënt in sjponzorcaroussel, nog te beneume sjponzoren

 
 

Verkoup van de Bessem 28-01-2020
... laes meë

 

Vanaaf dit jaor wurt ózze vastelaovesgezet "de Bessem" hoes aan hoes verkoch. Zaoterdig 1 fibberwarie, vanaaf 10.00 oer trëkke v’r van deur tot deur door ’t dörp en sjtaon v’r op centrale plèkke de ‘waar’ aan te beije.

Nao aansjaf kèns g’r op ‘t gemaak alles laeze euver de gebäörtenisse rondj de Vastelaovend en zeet g’r gans op de heuëgde van de lètste sjaele zeiver.

De Bessem sjuit vol mit allerlei núuts en mit väöl sjeike fotoos, g'r mis dan niks, en dat alles veur mêr 2 euro (meë maog natuurlik ouch). Daomit sjteunt g’r de Vastelaovendvereiniging en lègk g’r ein goot fóndemënt ónger de Vastelaovend en in ’t bezunjer de Vastelaovend in Bor.

Is ’t dae daag neet meugelik dan is “de Bessem” te koup biej de heër Wil Lebens, Vauwersjtraot 16 tillefoon 046-4853643 en biej ’t Gemeinsjapshoes Prinsbisdomsjtraot 5 (bel waal effe veur de äöpeningstieje 046-4810733), alles in Bor of tiedes ein van ós eige aktiviteite.

 

 

 

Door mankemënt in sjponzorcaroussel, nog te beneume sjponzoren

 
 

TweŽde plek ALVK 28-01-2020
... laes meë

 

"De Borse Blötsje van Bor, waore al wènners van 't ALVK ('t Alternatief Limburgs Vastelaovesleedjes Konkoer) 2019. Zie maakde toen 't allersjlechste vastelaovesleedje van Limburg: "Roekoekoe" en wónne de Jean-Luc Groenteman Bokaal. Ooi bedach door L1-dj Jean-Luc Groenteman es teagehanger van 't LVK.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit jaor behaolde ze de tweëde plek mit 't bienao sjlechste leedje: "Ozze laege lap". Hiemit kriege ze de orgenesasie veur 't ALVK 2021 in henj. 't ALVK 2021 wurt op 23 jannewarie in Bor gehauwte.

Door mankemënt in sjponzorcaroussel, nog te beneume sjponzoren

 
 


De Bertus ůťtreiking 27-01-2020
... laes meë

 

Toekènning en oetreiking van 8e ’De Bertus’, seizoen 2019-2020

De jaorlikse bliek van waardering in de vorm van ‘De Bertus’ is dit jaor oppe Leejemiddig van 26 jannewarie door de Senaat toegekènd en oetgereik aan eine Bordenaer pur sang. Deze muziekale minsj bezûnk, naeve zien veurliefde veur Limburg in ’t algemein en Bor in ’t biezunjer, es richtige troebadoer de lokaale tradiesies en gebroeke. Auch de Borse vastelaovend maak dao sjteevas ein óngerdeil van oet.


Naeve dees muziekale odes aan alles wat ‘m leef is haet ‘r jaorelànk es leedjeszanger, saame mèt ein Bors gezelsjap van muziekante, zangers en zangeresse de vastelaovesmès opgeloesterd. Ein woord van dank auch veur dees luuj is hie zeker op z’n plaats!

Hae geuf mèt zien pakkende leed ‘Einmaol prins te zeen’ al jaore ein spesjaal en intiem kasjèt aan de prinse-aktiviteite, in het biezunjer bie de instelaasie en/of aaftraej-seremoonies.

 


Bie ein heel deil Leedjeskonkoerse woor hae d’rbie es deilnummer, en anges waal es meziekmaaker veur anger deilnummers. Oppe Borse Revuu haet ‘r de lètste jaore sjteevas ein kolderiek leedje paraat spesjaal veur de prins van dat jaor. En auch oppe seniejorezittinge is hae geregeld paraat mèt sjoon leedjes woo ós seniejore mèt de neudige nostalgie aan teruuk dènke of dees zelfs nog kooste mitzènge.

Ummer bereid om zowaal bènne mèr auch boete de vastelaovend ein toepasselik leedje ten geheure te brènge bie ein breid skaala aan gebeurtenisse, daobie wèt hae veur zowaal eine lach mèr soms auch ein traon altied de juiste sjnaor te raake.

De Borse vastelaovend houp nog lang van de deenste van deze man gebroek te maoge maake, het sjpruk natuurlik veur zich dat al dees kwaliefiekaasies mèr op eine man van toepassing zeen: ‘De Bertus’ geit dit jaor dan auch dik verdeend nao Hubert Dullens! Hubert, eine dikke proficiat naames de ganse vastelaovesvereiniging!

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De sjpraeker Vors Cliff Verjans, bedank dan auch Hubert Dullens veur ziene langdurige inzat. 

 

Door mankemënt in sjponzorcaroussel, nog te beneume sjponzoren


 

Leejemiddig 22-01-2020
... laes meë

 

Bèste Leeje,


Zunjig 26 jannewarie vintj in kafée de Sjoester vanaaf 15.11 oer weer ósse jaorlikse Leejemiddig plaats. Dit jaor kump Thei en Marij (Theo Sturme en Marijke Verhaag) 't zaankduo óét Tegele. Thei en Marij zènge méístes in 't Venloos, mér soms ouch in 't Tegels. Thei en Marij höbbe van 1992 tot 2006 jeder jaor (behóuf in 2003, wie zie neet kooste) in de finaal van 't Limburgs Vastelaovesleedjes Konkoer gesjtange. In 1993 höbbe ze 't LVK gewónne mit 't nummer 'Unne Late ‘. Anger bekende leedjes zeen, 'Dit is Vastelaovend' en 'Weer efkes 21'. Naeve 't gewelt óét Tegele traeje de wènners van 't Bors Leedjes Konkoer, 'Op't Rendje' mit hun wènnende hit 'Dao zit meziek in de loch' en mäögelik kómme nog mér, neet kóntraktueel gebónje, artieste oet ’t dörp of ómsjtreke get brènge.

 
                
 
 

Auch wurt dae middig door de Senaat 'De Bertus' veur de achste keër óétgereik (eine óngersjéíjing veur eemis of groep dae zich bezunjer verdeenstelik haet gemaak veur de Vastelaovend in 't algemein en in 't bezunjer veur de Vastelaovend in Bor).
 

          


Alle leeje van de Bessemebènjers ontvange deze middig óét hanj van de prinsepare de prinselike jaorpin van ’t sezóén. ’t Tema, vanaaf veurig jaor gekoppeld aan de prins, is inmiddels bekènt en haet te maake mit de id van Lei II nl:

Dat 
Opa zef I Heutmekers same mit de Pierewieters vlak nao d’n aorlog begoos mit kwatsj om 't laeve te viere, en hae haw noats durve druime dat de vastelaovesvereiniging nao 73 jaor nog ummer zou besjtaon. Auch de pap, Thijs I Olijve en mam, Paula van Marjon ginge ós al veur.

Daoróm:

Zoalang veer vastelaovend viere, laeve v'r
Vergaet neet te laeve en vier de vastelaovend
Van opa Zef tot vandaag en vanaaf vandaag…

'Veur ummer vastelaovend!'.

 
 

Saër de inveuring van de jaorpin is óétgeweeze dat de jaorpin ein gewild kollectors-item is. Bès se nog gein lid mêr wils se de jaorpin neet mislaope? Geine peniek, sjtuur eine i-meil mit de gegaeves nao leden@bessemebenjers.nl of meldj dich dan dae daag zèlluf dan krig häöm geliek.  

Is ’t dae daag neet meugelik, dan kènt get geregeld waere tíédes ein van ós aktiveteite.

 

 

Door mankemënt in sjponzorcaroussel, nog te beneume sjponzoren


 

De prinselikke liemoezien rit weer! 21-01-2020
... laes meë

 

Supersjponsor Harold Verheijen, van graasj Autovakmeester-Verheijen, haet  mit ‘t plèkke van de bontje gekleuërde lètters de lèste handj gelag aan de prinselikke liemoezien en euvergedraage aan de Vastelaoves Vereiniging de Bessemebènjers oet Bor.

Harold en zeen tiem wirke mit de nuuijste apperaate en zeen duurzaam opgeleid. Door deze greune lien roope se waardering en respêk op en höbbe se de wèntj in de zeile. Veur Prins Lei II en Prinses Marjon haet Harold dan auch eine Bismarck ónger de autoos oetgehaold.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
't Prinsepaar kènt mit deze liemoe, es de tènkpas 't toeläöt, nao vastelaovesaktiveteite tot wuit in de ómtrek en es't neuëdig is, sjtraotmeubelaer ophaole. 
Mit de 3.5 lieter geblaoze motor ónger de kap is dat neet zwa duurzaam,...mér de greune bedriefslien en tweë batteríelooze fitse maake väöl good.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Door mankemënt in sjponzorcaroussel, nog te beneume sjponzoren


 

Verseere biej de Prinse 19-01-2020
... laes meë
 
‘t Waor vandaag ’n heël opgaaf, mêr mit behulp van LETRO lichtreklame & sign en get partekleere moosjems veur de besseme, is ’t gelök óm alle prinselikke palieze te verseere. 
 
Ôzze hoogheede kómme dit jaor óét get wèntjsjtreeke van Bor. Van Jeugprinses Lyara oppe Greunsjtraot nao Weingaardskamp 78 woo Jeugprins Jayden I reziedeert, vervolges maake v'r ein rontje, en zakke v'r aaf nao nummer 25, want biej 't Seniejoreprinsepaar Jos I en Jacqueline woor auch ‘nne gevel verseert, en es lètste nao 't bóétte gebied de Heij, ôs énjpuntj biej Prins Lei II en Prinses Marjon..
 
 
                  
 

 

 

 

 

 
.
De vrunj van Prins Lei II en Prinses Marjon hauwe nog get ektraa materiale veur taege, op, aan 't hoes.
 

Door mankemënt in sjponzorcaroussel, nog te beneume sjponzoren


 

De wŤnners van 't Bors Leedjeskonkour 14-01-2020
... laes meë


Ôs nuuj prinse gaon dit jaor veurop in de polonaise......dat mót good kómme want de Vastelaovend zit de loch.

Zo’n leedje hauwe v’r zaoterdig bie 't Bors Leedjeskonkoer, en daorom ging Op 't Rendje' mit hun wènnende hit 'Dao zit meziek in de loch' d’r mèt de eërste pries vandoor bie 't Bors Leedjeskonkoer van De Bessemebènjers.

Hunne wènnende hit zal bie alle Borse vastelaovesaktieviteite te heuëre zeen. Dames en heëre, profisiat en geneet van ugge eeuwige roem!!

 
 
Tekst: Eric Tummers / Melodie: Eric Tummers en Huub Lemmens / Arrangement: Huub Lemmens
 
 
Doa zit meziek in de loch! 
 
Dao zit meziek in de loch
Ich hob mien pekske alwear klaor
Veer make der, ein feeske van dit joar
Vastelaovend is van os
Veer zette Bor dan op de kop
En loupe same, jao same weer veurop

 

 Refrein

 

Confetti vlug dan door de zaal

Van ‘smurgesvreug tot ’s aoveslaat

Veer feeste door, nuchter of zaat

Dat virus zit os in t lief

Veer dreije der niet meer omhear

Dat feeste viere , jao viere veer zo gear

 

Refrein

 

Rood geal gruin dat is os kleur

Gesjminkte naaze euveral

Lache, zenge sjtomme kal

Hauwe lekker op die trom

Troote zenge door t hoes

Jao veer zeen noch, veer zeen nog lang niet thoes

 

Refrein

 

Maar sjleit de klok sjtraks 12 oer, geit de bessem van de moer

T is gedoan pes volgend joar, mer veer goon toch nog door

en zenge dan in koooooor

 

Refrein 2x

 

Reffrein:

Doa zit meziek in de loch, veer kriege never nooits genog

Dat is vasteloavend op en top, dat krigste neit meer oet de kop

Dus loat uch goan en dans ens mit, zo hauwte veer uch lekker fit

Die 3 daag zeen weer zo veurbiej dus sjnap uch vas en dans dan zie aan zie.

 

Door mankemënt in sjponzorcaroussel, nog te beneume sjponzoren