SJPONZERS
EËSVOLGENDE AKTIVITEIT BESSEMEBÈNJERS

Äöpening
november 20.11 oer
Kafée de Sjoester
 

Aaftélle
Veurbie 26-02-2020
... laes meë


En dan is 't dinsdigaovend 23.11 oer. De besseme höbbe get gebrènt. Vastelaovend 2020 zit drop. De pêkskes kènne de kas in, de maskes weer in de dwas. Waat waas 't ein geweldig sjwan sezóén. Lèkker lank en mit alle ingrediejente die de vastelaovend jeder jaor weer zwa sjpesijaal maake. Nog effe naogeneete, in gedachte, mit fotoos, fillemkes, enz. Dan geit 't book toe en wurt 't pas op de 11devande11de weer offisjeel geäöpend.

 

 

’t Verzamele biej de Sjoester, ’t ophaole van de Prinsepare, de Bessem (dwaaje) mars van zaate hermenie 'Mörge geit Baeter' giert door ‘t lief. Mit ’t verbrènne van de bessem, ’t énj van de Vastelaovend en 't is................. 


Esjgoonzig……………………

3 dol daag sjweve oppe pelèt van werme klanke en kleuëre,
vraem daag,... dat waor te seen en te heuëre.

Doezend trómmelslaeg dreune nog nao in miene kop,
beffètte weare gepóts, pèkskes hange van 't sop.

Raod, gael en greun rolt nog door de gäöt,
biej de drekzak ligke nog get,…. 't waor ooit van träöt.

Mit de wèndj verdwient 't lèste belunke,
ich riej de daag weer aanein,…. zónger ‘t trumpke.

Esjgoonzig, tradies mit kruuts en as oppe kop,
in de mès, geliek veule, mit Jezes Kristes veurop.

Memento, homo, quod pulvis,
es, et in pulverem reverteris.

Zoere hiëring maak plaats veur vleisj,
40 daag veurbereije oppe Paosje is de geis.

Lèste kans óm de kloon oet te hange is gedaon,
Auf Wiedersehen Vastelaovend, kómmend jaor zulle v'r d'r weer sjtaon.
 
 
't Aaftélle is begoos!
 

Door mankemënt in sjponzorcaroussel, nog te beneume sjponzoren

 
 
 

Oetsjlaag Groate optoch 26-02-2020
... laes meë

 

Groepe en wages baove 20 persone:

1. CV op 't Rendje - Veer viere veur ummer vastelaovendtot in ós graaf.
2. Voetbalvrunj - De ridders van karton.
3. Effe Serieus - Kliko Clowns.


Groepe en wages tot 20 persone:

1. De Plekzek - Allemaol Elfjes.
2. Vak Joe - Veur ummer Lego.
3. Pierebenjers - De boat gemis.

 

Einzelgängers:

1. 4 Böl - Vastelaovend ...of 't oajt sjtop?
2. Ingewikkeld duo - Laot uch verasse.
3. De Salde vrouwluuj - Veer zeen greun van jaloezie.

 

Talent pries:

Voetbalvrunj - De ridders van karton.

 

Door mankemënt in sjponzorcaroussel, nog te beneume sjponzoren

 
 
 

Alternatief 23-02-2020
... laes meë

 

 

Door mankemënt in sjponzorcaroussel, nog te beneume sjponzoren

 
 
 

Optochte 22-02-2020
... laes meë

 

 

Zaoterdig 12.00 oer:
Op las van de burgemeister van ózze gemeinte zeen de boete-aktiviteite zunjig AAFGELASJ! De wèntj in kombinasie mit de väöle veursjpelde raege maak 't trëkke mit praalwages onverantwoord, daobie is nadrökkelik geadviseerd óm de optochte volledig aaf te làsje. Veer numme dat advies euver en gaon euver op 't alternatief pegram van de Bessemebènjers.


Zunjig:
S'mörges wie geweunlik veur alle deilnummers optochnummers en lètters aafhaole in kafée de Sjoester. Vanaaf 14.11 oer beginne v'r bie 't gemeinsjapshoes Bor, dao is óm 15.11 oer 't prizzenteere van de deilnummers mit zjurering en aansjloetend sjprènge in de zaal mit dj Erik Klee.

Dinsdig:
Optoch door de sjtraote van Bor (onger veurbehoud van 't waer), optochnummers en lètters blieve geljig. Aansjloetend sjprènge in de zaal mit dj Erik Klee.

V'r houpe op eur begrip, v'r vènje 't aeve jaomer es uch mèr de veiligheid dit jaor garandeert de vastelaovend volgend jaor.
 

~~~
 

Nao Ciara en Dennnis is het de vraog of Ellen veur aanpassinge in 't pregram van de V.V. de Bessemebènjers geit zörge. De gemeinte laet uuterlik zunjigmörge 10.00 oer weite of de optoche door maoge gaon. Het waerberich wurt nauwlèttend in de gaate gehauwte en d'r is ketak mit de deskundige.

Oppe achtergrontj wirke veer aan ein alternatief pregram, hauwt ózze saajt en soosjal-mdedia in de gaate!

Veiligheid veur alles.

 

Door mankemënt in sjponzorcaroussel, nog te beneume sjponzoren

 
 
 

Insjrieve veur de Groate optoch 17-02-2020
... laes meë

 

Dat kènt g'r tot dónderdig 20 fibberwarie bie de veurzitter van 't Optochkómmetee Thei Jennen, Kempsjtraot 55, 6121 XW Bor, tillefoonnummer 046-4852850, i-meiladres: optoch@bessemebenjers.nl

Lët waal: Van te veure mót biej ’t Optochkómmetee al 't tema, idee, naam, i-meiladres en tillefoonnummer doorgegaeve zeen ('t Tema is vanaaf dit jaor gekoppeld aan de groate Prins mêh is neet priesbepalend).

Alle deilnummers die mitdoon waere beoordeild door de zjurie en mótte zich op zunjig 23 fibberwarie tösje 11.00 oer en uterlik 12.00 oer melje biej 't nummer of lètter aafhaole in kafée “de Sjoester” (ósse Tempel). Alle deilnummers mótte óm uterlik 14.00 oer op de plaats van de opsjtèlling, Aquarius (noordkèntj), vaerdig sjtaon zoadat de optoch óm 14.11 oer kènt vertrèkke. ’t Deilnummersnómmer sjteit oppe sjtoep gekriet.

 

Door mankemënt in sjponzorcaroussel, nog te beneume sjponzoren

 
 
 

OetneuŽdiging veur de prinse resepsie 09-02-2020
... laes meë

 

De Vastelaoves Vereiniging de Bessemebènjers hauwte op zaoterdig 15 fibberwarie de prinse resepsie ter eëre van de nuuje hoaghede die euver ’t Bessembènjersriek regere. Tíédes de in jannewarie gehauwte zittinge zeen de nuuje Prinse Lei II , Jayden I en Jos I geproklameerd, mit aan hun zíe de seerlike Prinsesse Marjon, Lyara en Jacqueline.

’t Tema haet betrekking op dat de Opa, van Prins Lei II, Zef I same mit de Pierewieters vlak nao d’n aorlog begoos mit kwatsj óm 't laeve te viere en haw noats durve druime dat de vastelaovesvereiniging nao 73 jaor nog ummer zou besjtaon.....

Zoalang veer vastelaovend viere, laeve v'r. Vergaet neet te laeve en vier de vastelaovend. Van opa Zef tot vandaag,... en vanaaf vandaag..…Veur ummer vastelaovend!

 
 

Biej dees gelegeheid wurt auch jubbelaares Robert Demandt gehuldigd. Robert is dit seizóén 1x11 jaor lid van de Raod van Ellùf.

Vanaaf 20.11 oer is eederéín welkom óm de hoaghede en de jubbelaares te kómme felleseteere.

 

Door mankemënt in sjponzorcaroussel, nog te beneume sjponzoren

 
 

Japon van 't Balkon 09-02-2020
... laes meë

 

Vriedigaovend 14 fibberwarie is ’t dan zaö-wuit. Meziek van eige baojem, 't Japon van ‘t Balkon. Neet de eëste de bèste artieste, mêr wènners van konkoerse en de master of Heimat- en Tierooler meziek. Daonaeve de oetreuping van de tweëde Vereinigingsprins van de greun-witte.

 


De wènner van 't BLK (Bors Leedjes Konkoer), C.V. op 't Rendje, duit kómmende vriedig mit, en brenge ongetwiefeld 't leedje: 'Doa zit meziek in de loch!' ten geheuëre.

 

                            

 

 

 

 

 

 

Thijs I haet zeen hart verpandj aan Aosteríék. Dat bliek ónger mêr oet es Thijs de trëkzak en de miekrofoon teveursjien haolt en es zènger de luuj bezig hult mit Heimat- en Tierooler meziek.

 

Door mankemënt in sjponzorcaroussel, nog te beneume sjponzoren

 
 

Borse Revuu 03-02-2020
... laes meë

 

De Bessemebènjers en de Borse Revuu Groep neuëdige uch gaer óét óm plaats te numme biej de sjeetsjtange veur de 'Sjeet op, Sjöt in!

Artieste van eige baojem zulle 't pebliek verpóbzakke mit hun kreativiteit en talent. 
Väöl grupkes of einzelgängers zeen al waeke drök in bewaeging óm op dae aovend ein pertie laeve te brenge. 't Kènt dan auch neet anges of deze aovend sjtuit bol van sjpêktaakel, 't wurt dan ongetwiefeld eine Revuu mit väöl amusement en humor,...de glimlach van eemis dae wèt hoe wjènnich er te lache vilt!

Wae allemaol get duit, blif - zoawie ummer - ein verrasjing. Mêr dat er gelache, de úúterste vorm van bewaege, geit waere, sjtuit es eine paol baove water.
 
 

 

Nog mêr ’n gooij waek is de veurverkoup. Want zaoterdig 8 fibberwarie kump oppe bühne, al 't oefene van de väöle deilnummers tot laeve. 

Ein paar euro veur ein wei vol pluume, wao anges kris se de blik zao verruumd?

 

Door mankemënt in sjponzorcaroussel, nog te beneume sjponzoren

 
 

Verkoup van de Bessem 28-01-2020
... laes meë

 

Vanaaf dit jaor wurt ózze vastelaovesgezet "de Bessem" hoes aan hoes verkoch. Zaoterdig 1 fibberwarie, vanaaf 10.00 oer trëkke v’r van deur tot deur door ’t dörp en sjtaon v’r op centrale plèkke de ‘waar’ aan te beije.

Nao aansjaf kèns g’r op ‘t gemaak alles laeze euver de gebäörtenisse rondj de Vastelaovend en zeet g’r gans op de heuëgde van de lètste sjaele zeiver.

De Bessem sjuit vol mit allerlei núuts en mit väöl sjeike fotoos, g'r mis dan niks, en dat alles veur mêr 2 euro (meë maog natuurlik ouch). Daomit sjteunt g’r de Vastelaovendvereiniging en lègk g’r ein goot fóndemënt ónger de Vastelaovend en in ’t bezunjer de Vastelaovend in Bor.

Is ’t dae daag neet meugelik dan is “de Bessem” te koup biej de heër Wil Lebens, Vauwersjtraot 16 tillefoon 046-4853643 en biej ’t Gemeinsjapshoes Prinsbisdomsjtraot 5 (bel waal effe veur de äöpeningstieje 046-4810733), alles in Bor of tiedes ein van ós eige aktiviteite.

 

 

 

Door mankemënt in sjponzorcaroussel, nog te beneume sjponzoren

 
 

TweŽde plek ALVK 28-01-2020
... laes meë

 

"De Borse Blötsje van Bor, waore al wènners van 't ALVK ('t Alternatief Limburgs Vastelaovesleedjes Konkoer) 2019. Zie maakde toen 't allersjlechste vastelaovesleedje van Limburg: "Roekoekoe" en wónne de Jean-Luc Groenteman Bokaal. Ooi bedach door L1-dj Jean-Luc Groenteman es teagehanger van 't LVK.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit jaor behaolde ze de tweëde plek mit 't bienao sjlechste leedje: "Ozze laege lap". Hiemit kriege ze de orgenesasie veur 't ALVK 2021 in henj. 't ALVK 2021 wurt op 23 jannewarie in Bor gehauwte.

Door mankemënt in sjponzorcaroussel, nog te beneume sjponzoren

 
 


De Bertus ůťtreiking 27-01-2020
... laes meë

 

Toekènning en oetreiking van 8e ’De Bertus’, seizoen 2019-2020

De jaorlikse bliek van waardering in de vorm van ‘De Bertus’ is dit jaor oppe Leejemiddig van 26 jannewarie door de Senaat toegekènd en oetgereik aan eine Bordenaer pur sang. Deze muziekale minsj bezûnk, naeve zien veurliefde veur Limburg in ’t algemein en Bor in ’t biezunjer, es richtige troebadoer de lokaale tradiesies en gebroeke. Auch de Borse vastelaovend maak dao sjteevas ein óngerdeil van oet.


Naeve dees muziekale odes aan alles wat ‘m leef is haet ‘r jaorelànk es leedjeszanger, saame mèt ein Bors gezelsjap van muziekante, zangers en zangeresse de vastelaovesmès opgeloesterd. Ein woord van dank auch veur dees luuj is hie zeker op z’n plaats!

Hae geuf mèt zien pakkende leed ‘Einmaol prins te zeen’ al jaore ein spesjaal en intiem kasjèt aan de prinse-aktiviteite, in het biezunjer bie de instelaasie en/of aaftraej-seremoonies.

 


Bie ein heel deil Leedjeskonkoerse woor hae d’rbie es deilnummer, en anges waal es meziekmaaker veur anger deilnummers. Oppe Borse Revuu haet ‘r de lètste jaore sjteevas ein kolderiek leedje paraat spesjaal veur de prins van dat jaor. En auch oppe seniejorezittinge is hae geregeld paraat mèt sjoon leedjes woo ós seniejore mèt de neudige nostalgie aan teruuk dènke of dees zelfs nog kooste mitzènge.

Ummer bereid om zowaal bènne mèr auch boete de vastelaovend ein toepasselik leedje ten geheure te brènge bie ein breid skaala aan gebeurtenisse, daobie wèt hae veur zowaal eine lach mèr soms auch ein traon altied de juiste sjnaor te raake.

De Borse vastelaovend houp nog lang van de deenste van deze man gebroek te maoge maake, het sjpruk natuurlik veur zich dat al dees kwaliefiekaasies mèr op eine man van toepassing zeen: ‘De Bertus’ geit dit jaor dan auch dik verdeend nao Hubert Dullens! Hubert, eine dikke proficiat naames de ganse vastelaovesvereiniging!

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De sjpraeker Vors Cliff Verjans, bedank dan auch Hubert Dullens veur ziene langdurige inzat. 

 

Door mankemënt in sjponzorcaroussel, nog te beneume sjponzoren


 

Leejemiddig 22-01-2020
... laes meë

 

Bèste Leeje,


Zunjig 26 jannewarie vintj in kafée de Sjoester vanaaf 15.11 oer weer ósse jaorlikse Leejemiddig plaats. Dit jaor kump Thei en Marij (Theo Sturme en Marijke Verhaag) 't zaankduo óét Tegele. Thei en Marij zènge méístes in 't Venloos, mér soms ouch in 't Tegels. Thei en Marij höbbe van 1992 tot 2006 jeder jaor (behóuf in 2003, wie zie neet kooste) in de finaal van 't Limburgs Vastelaovesleedjes Konkoer gesjtange. In 1993 höbbe ze 't LVK gewónne mit 't nummer 'Unne Late ‘. Anger bekende leedjes zeen, 'Dit is Vastelaovend' en 'Weer efkes 21'. Naeve 't gewelt óét Tegele traeje de wènners van 't Bors Leedjes Konkoer, 'Op't Rendje' mit hun wènnende hit 'Dao zit meziek in de loch' en mäögelik kómme nog mér, neet kóntraktueel gebónje, artieste oet ’t dörp of ómsjtreke get brènge.

 
                
 
 

Auch wurt dae middig door de Senaat 'De Bertus' veur de achste keër óétgereik (eine óngersjéíjing veur eemis of groep dae zich bezunjer verdeenstelik haet gemaak veur de Vastelaovend in 't algemein en in 't bezunjer veur de Vastelaovend in Bor).
 

          


Alle leeje van de Bessemebènjers ontvange deze middig óét hanj van de prinsepare de prinselike jaorpin van ’t sezóén. ’t Tema, vanaaf veurig jaor gekoppeld aan de prins, is inmiddels bekènt en haet te maake mit de id van Lei II nl:

Dat 
Opa zef I Heutmekers same mit de Pierewieters vlak nao d’n aorlog begoos mit kwatsj om 't laeve te viere, en hae haw noats durve druime dat de vastelaovesvereiniging nao 73 jaor nog ummer zou besjtaon. Auch de pap, Thijs I Olijve en mam, Paula van Marjon ginge ós al veur.

Daoróm:

Zoalang veer vastelaovend viere, laeve v'r
Vergaet neet te laeve en vier de vastelaovend
Van opa Zef tot vandaag en vanaaf vandaag…

'Veur ummer vastelaovend!'.

 
 

Saër de inveuring van de jaorpin is óétgeweeze dat de jaorpin ein gewild kollectors-item is. Bès se nog gein lid mêr wils se de jaorpin neet mislaope? Geine peniek, sjtuur eine i-meil mit de gegaeves nao leden@bessemebenjers.nl of meldj dich dan dae daag zèlluf dan krig häöm geliek.  

Is ’t dae daag neet meugelik, dan kènt get geregeld waere tíédes ein van ós aktiveteite.

 

 

Door mankemënt in sjponzorcaroussel, nog te beneume sjponzoren


 

De prinselikke liemoezien rit weer! 21-01-2020
... laes meë

 

Supersjponsor Harold Verheijen, van graasj Autovakmeester-Verheijen, haet  mit ‘t plèkke van de bontje gekleuërde lètters de lèste handj gelag aan de prinselikke liemoezien en euvergedraage aan de Vastelaoves Vereiniging de Bessemebènjers oet Bor.

Harold en zeen tiem wirke mit de nuuijste apperaate en zeen duurzaam opgeleid. Door deze greune lien roope se waardering en respêk op en höbbe se de wèntj in de zeile. Veur Prins Lei II en Prinses Marjon haet Harold dan auch eine Bismarck ónger de autoos oetgehaold.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
't Prinsepaar kènt mit deze liemoe, es de tènkpas 't toeläöt, nao vastelaovesaktiveteite tot wuit in de ómtrek en es't neuëdig is, sjtraotmeubelaer ophaole. 
Mit de 3.5 lieter geblaoze motor ónger de kap is dat neet zwa duurzaam,...mér de greune bedriefslien en tweë batteríelooze fitse maake väöl good.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Door mankemënt in sjponzorcaroussel, nog te beneume sjponzoren


 

Verseere biej de Prinse 19-01-2020
... laes meë
 
‘t Waor vandaag ’n heël opgaaf, mêr mit behulp van LETRO lichtreklame & sign en get partekleere moosjems veur de besseme, is ’t gelök óm alle prinselikke palieze te verseere. 
 
Ôzze hoogheede kómme dit jaor óét get wèntjsjtreeke van Bor. Van Jeugprinses Lyara oppe Greunsjtraot nao Weingaardskamp 78 woo Jeugprins Jayden I reziedeert, vervolges maake v'r ein rontje, en zakke v'r aaf nao nummer 25, want biej 't Seniejoreprinsepaar Jos I en Jacqueline woor auch ‘nne gevel verseert, en es lètste nao 't bóétte gebied de Heij, ôs énjpuntj biej Prins Lei II en Prinses Marjon..
 
 
                  
 

 

 

 

 

 
.
De vrunj van Prins Lei II en Prinses Marjon hauwe nog get ektraa materiale veur taege, op, aan 't hoes.
 

Door mankemënt in sjponzorcaroussel, nog te beneume sjponzoren


 

De wŤnners van 't Bors Leedjeskonkour 14-01-2020
... laes meë


Ôs nuuj prinse gaon dit jaor veurop in de polonaise......dat mót good kómme want de Vastelaovend zit de loch.

Zo’n leedje hauwe v’r zaoterdig bie 't Bors Leedjeskonkoer, en daorom ging Op 't Rendje' mit hun wènnende hit 'Dao zit meziek in de loch' d’r mèt de eërste pries vandoor bie 't Bors Leedjeskonkoer van De Bessemebènjers.

Hunne wènnende hit zal bie alle Borse vastelaovesaktieviteite te heuëre zeen. Dames en heëre, profisiat en geneet van ugge eeuwige roem!!

 
 
Tekst: Eric Tummers / Melodie: Eric Tummers en Huub Lemmens / Arrangement: Huub Lemmens
 
 
Doa zit meziek in de loch! 
 
Dao zit meziek in de loch
Ich hob mien pekske alwear klaor
Veer make der, ein feeske van dit joar
Vastelaovend is van os
Veer zette Bor dan op de kop
En loupe same, jao same weer veurop

 

 Refrein

 

Confetti vlug dan door de zaal

Van ‘smurgesvreug tot ’s aoveslaat

Veer feeste door, nuchter of zaat

Dat virus zit os in t lief

Veer dreije der niet meer omhear

Dat feeste viere , jao viere veer zo gear

 

Refrein

 

Rood geal gruin dat is os kleur

Gesjminkte naaze euveral

Lache, zenge sjtomme kal

Hauwe lekker op die trom

Troote zenge door t hoes

Jao veer zeen noch, veer zeen nog lang niet thoes

 

Refrein

 

Maar sjleit de klok sjtraks 12 oer, geit de bessem van de moer

T is gedoan pes volgend joar, mer veer goon toch nog door

en zenge dan in koooooor

 

Refrein 2x

 

Reffrein:

Doa zit meziek in de loch, veer kriege never nooits genog

Dat is vasteloavend op en top, dat krigste neit meer oet de kop

Dus loat uch goan en dans ens mit, zo hauwte veer uch lekker fit

Die 3 daag zeen weer zo veurbiej dus sjnap uch vas en dans dan zie aan zie.

 

Door mankemënt in sjponzorcaroussel, nog te beneume sjponzoren

 


 

Jeugprinsepaar Jayden Bas en Lyara Heynis 12-01-2020
... laes meë
 
Tot Jeugprins en Jeugprinses zeen gekaoze: Jayden Bas en Lyara Heynis
 
Zie zulle regere es Jeugprins Jayden I en Jeugprinses Lyara
 
 
 

Ós Jeugprinsepaar

t Jeugprinsepaar veur kómmende vastelaovend is gewore Jayden Bas en Lyara Heynis. Zie zulle regere es Jeugprins Jayden I en Jeugprinses Lyara.

Jayden is op 11 augustus 2009 thoes gebaore. Eigelik haw de gebaorte in ‘t ziekenhoes mótte plaatsvènje, mer dao haw Jayden geine tied veur. Hae haw zoane haos mit gebaore waere dat de verloskundige häöm nog sjus koos opvange.

Jaydens sjterrebeeld is leëw en wat de geleërde hie-euver vertèlle kump vrie good euverein mit wie Jayden is.
Jayden is de zoon van Pieter en Patricia Bas, hae haet eine groate broor Damian en tweëling breurkes Mayson en Brighton. ’t Prinselik palies sjteit in de Wijngaardskamp nómmer 78.

De pap Pieter is gebaore en getaoge in ’t Louverriek in Buchte. De mam Patricia is gebaore en getaoge in Remunj bie de Uule. Jayden is sjus wie zien drie breurs eine echte Bessemebènjer. Jayden zit op basissjoal Swentibold in groep 7b bie meister Jurgen Offermans, Hie haeter ’t good nao ziene zin. Hae zörg d’r jedere mörge veur dat alle laptops in de klas klaor sjtaon en na sjoal is ’t auch zien taak d’rveur te zörge dat ze weer good waere opgeruimp.

Jayden is ein aktief menke. Jedere Maonjig en dónderdig is hae op de atletiekbaan te vènje. Auch maaker gaer meziek. Hae sjpeelt bugel. Op woonsdig krig ‘r les en op vriedig sjpeelter mit in ’t Jeugorkes van Vriendenkring Limbricht.
Vanaaf zien gebaorte is Jayden eine echte sjprèng in ’t veldj. Hae geiter gaer op oet en is dan auch dèk bie ‘nne vrundj sjpele of sjprunker oppe fits óm zien opa en oma te bezeuke.

Lyara is het jóngste lid van de femilie Heynis. Zie is gebaore op 7 fibberwarie 2008 in Zitterd ónger ‘t sjterrebeeld Waterman. Auch hie waor de verloskundige net op tied óm häör op te vange, ze waol dr sjnel oet, mer veur de vastelaovend waor ze net tweë daag te laat.

Häöre pap Dave is groat gewore in t riek van de Gangmaekers oet Heal. Mam Chantal kump oet t riek van de Tempeleers van Mestreech. De zöster van Lyara hèt Jylana en is ‘nne echte Bèssemebenjer.

Lyara zit in groep 8 bie juf Truus van Sloun op basissjoal Swentibold. Ze is van kleins aaf aan al ein bezig bieke. Zoa waol ze noaits sjlaope en verboewde ze regelmaotig häör kamer. Auch geit ze elke donderdig nao Jong Nederland. Häör hobbies zeen danse en zènge en dat deit ze bie Pakkie An in Obbeeg. Häör levelingsdeer is ‘nne giraf, dee haw ze wel gaer in d’n tuin wille höbbe.

Vastelaovend zit häör zeker in t blood. Ze geit al van kleinsaaf aan mit, en es pap en mam nog neet nao hoes waole, waor dat gein prebleem, zie veel euveral in sjlaop: in de kènjerwaage, oppe biljart of op de taofel in de kentien, mer heives waol ze neet. Auch sjprunk ze jeder jaor same met häör vrundinne in d’n optoch róndj bie c.v. Op ‘t Rendje! Noe sjprunk ze effe same mit häöre prins op de prinsewage. Dat is wo zie en auch Jayden al heël lang van gedruimp höbbe. En noe is dae druim oetgekómme en loupe ze veurop in de polonaise.

Zie neuëdige alle Borse Bessemebènjerkes oet óm mit hun mit te gaon ónger ’t motto:

Mit Prins Jayden en Prinses Lyara aan de top Kump de Borse vastelaovend neet meër sjtop!

 

Jeugprinseproklamasie:
 

Veer prins Jayden en prinses Lyara vènje ‘t super sjiek om te maoge regere euver ’t Bessemebènjersriek en make bie deze bekènd dat;
 

Ten eërste
Wat uch zeker zal opvalle,
Is dat veer zeker ós bès gaon doon mit plat kalle.

 

Ten tweëde
Ózze groatste druim zouw oetkómme hawwe veer noaits verwach,
Daoróm zeet geer op ós gezich ‘nne groate lach.

 

Ten driede
Miene bugel sjteit veur effekes aan de kentj,
Om te regere euver t bessemebènjerslendj.

 

Ten veerde
Mien sjöttekleid gejt noe effe in de kas,
Want dit prinsessekleid is wat d’r baeter bie pas.

 

Ten viefde
Noe ren ich effe neet op de atletiekbaan,
Dus in de polonaise roop ich, kóm mer achter mich aan!

 

Ten zösde
Eindelijk is de drök van ós aaf
En roope veer heël hel, ALAAF!

 

Ten zevende
Höbbe veer zunjig mit vastelaovend sjneë, sjtórm of raege,
De Borse optoch vilt noaits taege!

 

Ten achste
Op t Rendje veur ós dat zouw ich sjiek vènje,
dan kèn ich namelijk kieke wie zie sprènge.

 

Ten neugende
Veer gaon nog lang neet nao bed
Tot in de late oere deit jederein mit ós mit.

 

Ten teënde
Veer gaon noe same d’r ’n top- feës van maake,
Mit alle auwer luuj en zeker de jóng sjnake!

 

Ten èllefde
Mit vors Clif en buurman en buurman es adjudant,
hawte veer de Borse vastelaovend in de hendj.

 

Weer gaon gaer mit uch de vastelaovend in ónger ‘t motto:

Mit Prins Jayden I en prinses Lyara aan de top

Kump de Borse vastelaovend neet meër sjtop!

 

Dees proklamasie gultj van de Sjloes tot aan de d'n autowaeg en van de sjpaorbrök tot en mit de Sjteinakkerwaeg.

 

Aldus opgeteikend en bekènd gemaak op 12 jannewarie 2020.

 

Door mankemënt in sjponzorcaroussel, nog te beneume sjponzoren

 


 

Prins Lei II en Prinses Marjon 12-01-2020
... laes meë
 
Tot Prins van de Bessemebènjers is oetgerope Leon Heutmekers
 
Hae zal regere es Prins Lei II

In dit amb wurd-er biegesjtange door Prinses Marjon
 
 
 
Leon, zèk mer Lei, en Marjon Heutmekers zeen ’t nuut Prinsepaar van De Bessemebènjers.


Mit de oetverkeezing van Lei is d’r weer ’n vastelaoves-sirkelke róndj. Hae is namelijk ’n kleinkèndj van Zef Heutmekers, d’n eëste Prins van de Pierewieters.

Lei woord gebaore op 7 november 1981 ónger ’t sjterrebeeld sjorpioen in Aelse bie de Sajelaere. Neet lang haeter dao gewoond, want wie Lei 2 jaor waor verhoesde hae nao Maleisië, vanwaege ’t werk bie Stamicarbon van de pap. Nao 3 jaor kaome ze weer trök en ginge ze wone oppe Poswaeg.
In groep 4 van de basissjoal kaom hae Marjon taege. Toch haet ’t nog gedoerd pès 2005 eër ze ginge samewone oppe Graathei nómmer 6. In 2009 vónje zie ’t tied óm hun verbènjtenis vas te lègke mit ’n boterbreefke. Ze wone nog ummer op de Graathei, al zeen dao ongertösje waal drie kenjer (Anna, Driek en Roos) en eine honjd ‘Sjarel’ bie gekómme.

Lei is al jaore aktief bie de voetbalklup en ’t waor dan auch dao, wo hae Marjon weer taege kaom. Marjon trainde de F-jes en woord verzörgster bie de B-jeug wo Lei voetbalde. “Doe wils neet weite wie dèk of dae ónger ‘nne wedsjtried oppe gróndj ging ligke”, aldus Marjon. “En dan moos ich weer mit ’t sjpunske ’t veldj op óm ‘m op te lappe.”
Auch noe is Lei nog ummer aktief op ’t veldj bie ’t viefde èlftal. Auch traent hae de jeug en is daodoor väöl daag in de waek “Op d’n Taore” te vènje.
Lei wirk al zoan 6 jaor bie Van Ommeren in Sjtein, wo hae waegbebakening verköp.
In Maleisië zaote meër Limburgers bie-ein, wodoor zien pap en mam zellefs in Maleisië aktief mit de vastelaovend bezig waore. Wie ze trök kaome oet Maleisie waore zien awwers aktief bie zaate hermenie “’t Zjwaak Bläöske”. De pap waor in Aelse dèks deilnummer aan de Aelser Revuu. Zoa woord de vastelaovend bie Lei mit de paplaepel ingegaeve en dus is het neet vraem dat hae zellef, wie d’r awwer woord eine vaste deilnummer woord aan d’n optoch. Veural mit de voetbalvrunj zèt hae jeder jaor ’t dörp op sjtelte.
Normaal is Lei eine sjtille geneeter, mer mit vastelaovend kump dat vastelaoves-gen van de Heutmekers baovedrieve: de tent oppe kop zètte mit allemaol gekkigheid. Dit jaor wurd dat bekroand mit ’t prinssjap van De Bessemebènjers.

Marjon, ‘n maedje van Thijs en Paula Olijve woord gebaore op 11 juni 1981 oppe Graathei ónger ’t sjterrebeeld tweëling. Auch zie deit al van kleins aaf aan mit aan de vastelaovend. Häör eëste groate optraeje, es 5-jaorige, waor op de Kènjer Plee Back Show mit ’t leedje “Wiebele, wiebele”. Pap Thijs zunk al ’n aantal jaore zien gezèllige leedjes op allerlei aktiviteite. In 2015 waore Thijs en Paula ós Senioreprinsepaar.

Marjon is net es Lei neet meër weg te sjlaon oet de vastelaovend in Bor. Zie waor 20 jaor trómpetis bie de Sjravelaere en treujt jaorliks op mit De Dollies. Ze wònne mit ’t leedje “Dans mit mich” ’t leedjeskonkoer. Daonao dege ze ‘t nog ‘ns euver mit: “Vieze Vèttige Vastelaovend”. Sind drie jaor deit ze ouch mit, mit de Blötsje. Veurig jaor wónne ouch zie in Bor mit ‘t leedje “Repmarie” en behaolde zie mit “Roekoekoe” de twiefelachtige eër van sjlechste vastelaovesleedje van Limburg.
In 2008 woord ze Blötsj van ’t jaor oppe Vrouwluuj-zitting en sins 2014 presenteert ze same mit Niels Dullens de Borse Revuu. Marjon vunjt ’t geweldig óm vastelaoves tekste te sjrieve en is daoróm jeder jaor weer bliej es de vastelaovend zich aankondig. Mit de vastelaovend zellef dompelt zie zich ’t leefste onger mit häör zösters en vrundinne.
In ’t dageliks laeve wirk Marjon es zelfsjtenjige bie Olijfgroen. Zie advizeert bedrieve wie ze ’t bèste kènne verduurzame. ‘nne Tied geleeje haet ze zellefs ’n geweldig sjtök gesjreve euver wie de vastelaovend verduurzaamp kènt waere.

Weer höbbe weer ein sjitterend Prinsepaar gevónje dat vastelaovend viere van de pap en de mam en zellefs van de opa haet mit gekrege, wodoor weer mit rech kènne zègke: “Veur ummer vastelaovend”.

 

 
Prinseproklamasie Prins Lei II
 

Bie grasie van de Bessemebènjersproklamasie maak ich, Prins Lei II mit mien Prinses Marjon bekènd:

 

Ten 1ste:
Vastelaovend is van jederein! Blötsje, Dolly's, Voetbalvrunj, veur-, achter-, en ónger- 't sjpaor, Bor auwt, Bor jónk, erm of riek, mit beer of cola, sjoan vies of vettig, op sjtraot of toes achter de vinster, jederein heuërt d'r bie!

 

Ten 2de:

De revuu-groep is veur 't eës bliej dat ze nog gein kloate gedaon höbbe, ómdat ze anges op nuuj hawwe kènne beginne.

 

Ten 3de:
Vanaaf noe heuëre veer in Bor allein nog mer Borse sjlagers. Es Lars ’t nog neet mit spotify geregeld haet, kènt geer ein ceedee bie häöm aafhaole. De hoesjes ligke bie Peter! Thijs maog ze zoa lang zènge es dr wilt en alle anger Bessemebenjers auch!

 

Ten 4de:
Rens en Annemiek kènne zich toch noait aan de optochvolgorde hawte, dus loupe de voetbalvrunj, veur de prinsewage oet.

 

Ten 5de:
De voetbalvrunj maoge de wage toch op de hei boewe, mer wae Lei de septer klauwt sjmiete v’r in het knaal. Om de Vastelaovend te besjerme zulle veer d'r veur waake, dat ze nao d’n optoch, gein beer mitsjmókkele het Gemeinsjapshoes in!

 

Ten 6de:
Wae nog neet aan ‘t wage boewe begoos is haet gelök. Dit jaor kump d'r eine pries veur duurzaamste optochkrejasie. Dus mankrach, biologisch afbraekbare- en 2e hendsj kraom scoort.

 

Ten 7de:

‘t Kloonebal op de Hei besjteit 2,27 x 11 jaar. Daoróm veur jederein op waeg nao 't Kloonebal, tot 11 oer sjpek mit ei op Graethei 6. De kemping van 't Kloonebal zal dit jaor flink oetgebreid mótte waere, mit zeker 11 sjtendjplaatse.

 

Ten 8ste:
Bessem zeike. Mit vastelaovend hawte veer ós óngerein de sjpegel veur en daomit vraoge v’r ós óngerein aaf of veer nog waal good bezig zeen. Wae dao neet taege kènt maog, wie Jeanny zaet: "taege eine bessem aan gaon sjtaon zeike en nao zien eige geklaag gaon loestere"

 

Ten 9de:

De kepelkes maoge’t rippertwaar oetbreije veur de deensdigaovend, aangezeen ’t eine lange wenjel wurd nao de Hei. Missjien kriege ze versjterking van de Sjravelaere en wae wèt lök t' ze óm "Vastelaovend is veurbeej" van ós helde Rówwen Hèze te sjpele zoadat de bessem in sjtiel wurd verbrend.

 

Ten 10ste:
Veer wunsje dat jederein mit vastelaovend zich teminste eine keër verlus in ‘t mement en regels en tied en plaats vergut. Este dènks "Ich kèn neet meër", is 't dich gelök de zeël van de vastelaovend te laote laeve in os dörp!

 

Ten 11de:

Opa zef is same mit de Pierewieters vlak nao d’n aorlog begoos mit kwatsj om 't laeve te viere, en hae haw noats durve druime dat de vastelaovesvereiniging nao 73 jaor nog ummer zou besjtaon. Auch de pap en mam van Marjon ginge ós al veur. Daoróm is ós motto:

 

Zoalang veer vastelaovend viere, laeve v'r

Vergaet neet te laeve en vier de vastelaovend

Van opa Zef tot vandaag en vanaaf vandaag veur ummer …

Veur ummer vastelaovend!

 

Dees proklamasie gultj van de Sjloes tot aan d’n autoweg en van de sjpaorbrök tot en mit de Stjeinakkerwaeg.

 

Aldus opgeteikend en aafgerope op 11 jannewarie 2020.

 

Door mankemënt in sjponzorcaroussel, nog te beneume sjponzoren

 


 

 


Seniejoreprinsepaar Jos I en Jacqueline 12-01-2020
... laes meë
 
Tot Seniejoreprins van de Bessemebènjers is oetgerope Jos Coumans
 
Hae zal regere es Prins Jos I
 
In dit amb wurd-er biegesjtange door Prinses Jacqueline
 
 
 
 

Jos woord gebaore op 5 mei 1959 ónger ’t sjerrebeeld sjtier. Opgegreujd is hae in ’t Zawpenseriek in Beeg in ’n gezin mit 11 kènjer. Nao zien opleijing es tummerman is hae in de boew gaon wirke. In 1982 haw hae zellefs planne óm nao Canada te emigrere. Dat waor waarsjienlik toch ein bietje te wiet weg, want hae is nog 10 jaor in de boew gebleve. Daonao is hae euvergesjtap nao de Volvo/Nedcar wo hae produksiemitwirker waor in de laksjtraot es autosjpuiter en arbeid- veiligheidsinspecteur. De lèste 10 jaor waor hae dao koördinator van versjillende aafdeilinge.

Door de ekenomische krisis bie Nedcar in 2006 is Jos vriewillig nao 22 deensjaore vertrokke en nao ein korte ómsjoaling begoos bie Veolia, noe Arriva, es bössjofeur/mentor.

De hobbie van ózze senioreprins is fitserenne. Al jaore raos hae op zien fitske deuver de Limburgse waeg. Hae geit regelmaotig op sjtap mit Jacqueline en geneet gaer van ein vekansie in ’t boetelendj.

In 1983 tróf hae zien Jacqueline womit hae op 11 mei 1984 trouwde in Beeg. Zie ginge wone in Buchte in de Sint Catharinahof. Dao höbbe ze ’t mer ein jaor oetgehawte óm vervolges te verhoeze nao Bor in de Wijngaardskamp 25 wo ze tot op vandaag nog ummer wone.

Jacqueline woord gebaore op 29 juni 1959 ónger ’t sjterrebeeld kreef es Jacqueline Stoffels in Haele, ’t riek van de Vreigeliers. Groatgebrach woord Jacqueline bie de Louvermen in Buchte. Nao de huishoudsjoal ging zie wirke bie de Volvo/Nedcar bie interne zake.
In 1986 woord hunne zoon Michael gebaore en neet lang daonao in 1988 hun dochter Monique, die hun in 2014 eine kleinzoon, Roan, sjónk. Ein gesjenk wo zie enorm van geneete.
Naodat de kènjer de leëgere sjoal in Bor hawwe verlaote, haet Jacqueline t werk weer opgepak bie versjillende oetzendbureaus. De lèste jaore wirk Jacqueline in de zorg en is oppas-oma van hunne kleinzoon Roan.

Senioreprins Jos I en zien Prinses Jacqueline hoofde gein mement nao te dènke wie zie gevraog woorte veur dees taak. Zie höbbe d’r väöl zin in óm same mit de Bessemebènjers ein sjoan vastelaovessezoen te belaeve ónger hun laevesmotto:

Eine daag neet gelache is eine dag neet gelaef
Maak af en toe plezeer in uch laeve,
want ’t is te kort óm altied mit zörg te laeve
Blief lache en maak d’r eine sjoane vastelaovend van.

 
Aldus opgeteikend en aafgerope op 11 jannewarie 2020
 

Door mankemënt in sjponzorcaroussel, nog te beneume sjponzoren


 

Tema 12-01-2020
... laes meë

 

Opa Zef I is same mit de Pierewieters vlak nao d’n aorlog begoos mit kwatsj om 't laeve te viere, en hae haw noats durve druime dat de vastelaovesvereiniging nao 73 jaor nog ummer zou besjtaon. Auch de pap, Thijs I en mam, Paula van Marjon ginge ós al veur. Daoróm is ós motto:

 

Zoalang veer vastelaovend viere, laeve v'r

Vergaet neet te laeve en vier de vastelaovend

Van opa Zef tot vandaag en vanaaf vandaag …

Veur ummer vastelaovend!

 

 

 

Door mankemënt in sjponzorcaroussel, nog te beneume sjponzoren


 

Borse Bessemzitting-Leedjeskonkoer 02-01-2020
... laes meë
 
Naodat ós zöstervereiniginge, Borse Blötsje ein vrouluuj- en de Auwt Prinse, ein mansluujzitting gebrach höbbe, nog effe ein herinnering veur ’t nuuje jaor:
 
Op zaoterdig 11 jannewarie gaon v'r dan wieër mit ós aktiveteite. Dan vunjt de Borse Bessemzitting plaats mit ônger angere de prinsoetreuping, de seniejoreprinsoetreuping en tich deilnummers aan ’t Leedjeskonkoer mit laif orkés en ein groat aantal mitzéngers.
 
Krêk wie veurig jaor is ’t tema gekoppeld aan de groate prins,.. en wurt es zaödanig pas op 11 jannewarie bekent gemaak.
 
Natuurlik wurt oppe de Borse Bessemzitting aafscheid genomme van ósse prinse van aafgeloupe sezoen. Nog eine keër maoge Prins Youri I en seniejoreprins Huub II mit zien prinses Gertie sjittere. Youri, Prins van nóé en bienao Auwt Prins van de Bessemebènjers, mit eine groep (zónger naam) en de Auwt Prinse zörge via ein wervelende sjoow veur de prezentasie van de nuuj prinse van 2020.
 
 

 

Door mankemënt in sjponzorcaroussel, nog te beneume sjponzoren