SJPONZERS
EËSVOLGENDE AKTIVITEIT BESSEMEBÈNJERS

Prinsoetreuping
11 jannewarie vanaaf 20.11 oer
Gemeinsjapshoes
 

Aaftélle
Mansluujzitting 24-11-2019
... laes meë
 
Rennen voor de laatste kaarten……
 
De voorbereidingen voor de Mansluujzitting 2019 zijn zo goed als afgerond en bereiden we ons allemaal voor om op zondag 22 december ondergedompeld te worden in een middag vol muziek, dans kolderacts. Zoals eerder al bekend gemaakt zal het Trio Óngeplök zijn opwachting maken op de Bornse Mansluujzitting. Een thuiswedstrijd die zij graag met hun geweldige kolderacts willen aangaan met het mannenpubliek. Vandaag willen we het tipje van de mansluujsluier nog wat verder optillen, want één van de buutreedners op deze zitting zal de Groesbeekse Rob van Elst zijn. Deze topper in de buuttewereld heeft al ervaringen opgedaan in het Bornse en wist toen moeiteloos de zaal op de kop te krijgen.
Ook dit jaar is er weer gezorgd voor een gezellige afterparty met een verrassingsact waarbij uiteraard vanaf 15 uur ook de vrouwluuj weer van harte welkom zijn.
 
~~

 

Nóé de rös in 't dörp, nao ein weus wiekend van 't LKZH, weer get is trökgekeërd, kènne v'r ós píéle richte op de Mansluujzitting van de Auwt Prinse Bor. Eine zóndig vol mit kunstemaekers óét de tóp van de Limburgse Vastelaovend. Mit buut, zang en kolder kriege de mansluuj weer eine onvergaetelike daag dae zeene tröksjlaach neet kènt.
 

Óm al ein sjtökske van de baart op te luchte, kènne v'r nóé al príésgaeve dat 'Trio-Ôngeplök' eine van die tóp kuntsemaekers zeen die tíédes de Mansluujzitting optraeje. 'Trio-Ôngeplök' zeen de draagers van 'De Orde van de Bessem', de hoagste vastelaovesóngersjeijing die Vastelaoves Vereiniging De Bessemebènjers kènt. Dus dat belaof get.

Houwt kómmende waeke ósse Facebook-pagina good in de smíeze want dae baart wéúrt kómmende tíét nog get wíejer opgeluch.

 

 

Dus jaag dich es ze debíé wils zeen. (D'r zeen maximaal 250 kaarte te kaup).
Pries en veurverkaupadresse sjtaon op de pooster.

 

 

Veur meë infermasie kèns ze kóntak opnumme mit sjriever en sikketerie van de Auwt Prinse Bor, Paul Heffels, tillefoonnummer: 046-5856740.


GeBaORe talent 19-11-2019
... laes meë

 

Voor de Nederlandse vertaling:

Op zóndig 12 jannewarie stjuit er aansjloetend aan de oetreuping van ôs nuuj jeugprinsepaar ein geheël nuuj aevenemënt op 't pregram van de Vastelaovesvereiniging de Bessemebènjers. Jaorelank hóbbe v'r kènne geneete van Bors meziekaale kwalleteite tiejens de Kènjer Pleej Bek Sjoo’s, dit jaor beeje veer dich ein plek in de sjíénwerpers om dát te laote zeen woo ze good in bès. Vandao de nuuje rúúmere naam: GeBaORe talent.

 
Doog mit! 
 
Of dien gaave nóé zènge, danse, toovere, meziek maake of toch geweun pleejbekke is, veur ech alles is deeze middig ein plek oppe bühne.  
 
 
Gaef dich waal zao sjnel meugelik op, want vol = vol. Opgaeve kènt door eine i-meil te sjtuure nao: jeugd@bessemebenjers.nl. Gaer véúr 31 desember.
 
Sjríef dudelik in de i-meil:
- De name van de kènjer die mitdoon.
- De ómsjríeving van 't optraeje. 
- Naam, i-meiladres en tillefoonnummer van de kóntakpersoon (ein van de auwers).
 
Oh jao, eedere déílnummer krig van de nuuje jeugprins of jeugprinses ein aorkonde en ein supersjieke medaaje.
 
Houpelik tot 12 jannewarie.

Vrouwluujzitting 19-11-2019
... laes meë
 
 

Geer höbt 't allemaol kènne zeen en heuëre aafgeloupe jaor oppe bühn, veer, onger de nuuje naam, 'Borse Blötsje' höbbe de órgenizaasie van de vrouwluujzitting in Bor euvergenómme van de "Bliej Blötsje". 't Kómmend jaor zulle veer uch via de Facebook-pagina oppe heuëgte houwte van alles wat mit de zitting te maake haet.

 

Sjrief in jeder geval alvas in uche agenda dat in 2019 de Vrouwluujzitting plaats zal vènje oppe zóndig 24 november. Veer houpe dat geer saame mit ós 't sukses van vrouwluujzitting in Bor wilt veurtzètte, en allemaol mit veul enthoesjasme blief kómme. Veer höbbe d'r in jeder geval hièl väöl zin in en sjtaon uiteraard garant veur weer eine sjpètterende daag!

 

Dus jaag dich es ze debíé wils zeen.
Pries en veurverkaupadres sjtaon op de pooster.

 


LKZH 2019 & KVL 18-11-2019
... laes meë

 

't Wiekend 15-17 november bolde óét van meziek. De Zaate Hermenie 'Mörge Geit Baeter' óét Bor, de wénnaar van 't LKZH 2018 (Limburgs Kampioenschap Zaate Hermeniekes) órgenizeerde 't LKZH 2019 wiekend, mit vriedig de Limburgseaovend, eine volle bakmit versjillende sjpetterende optraejes.

 

 

 

Zaoterdig 't LKZH 2019 woo Zaate Hermenie 'Volle Gaas' óét Ikkelder (Eckelrade) es nuuijeling mit de hoofpries héíves ging en zich terêch de wénnaar van LKZH 2019 maog numme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zaate Hermenie 'Jonge Klaore' óét Nuuijsjtadt en Zaate Hermenie 'Nuchter Vertroch' óét Beeg grepe net naeve de hoofpries; zie kwaome op eine tweëde en derde plek. 
Alle andere déílnummers eindigde op de veerde plek.
De peblíékspries ging dit jaor nao Zaate Hermenie 'Neet te Blaoze' óét Obbeeg en de zjurieleeje
vónje 't 'Neuge Pils Eine Sjoes' óét Einighause de méís auwtenieke kepel van de aovend.

De pries veur de Zaatste Hermenie ging nao Zaate Hermenie 'Sjtrontj Vervaelendtj' óét Baakhoave.

 
 
Zóndig sjting in 't teike van de eëste (hauf finaal) Kinjer Vastelaovend Leedjesfestival (geórgenizeerd ism KVL, LKZH 2019, ZH 'Mörge Geit Baeter').
 
 
Vastelaovend is ein prachfeës. 't Sjtart al op de 11de van de 11de. En daan geit 't los. Zittinge, prinsebals, auw wieverbals en nog väöl meër. De leedjescultuur in Limburg is bezunjer. Joarliks waere der meër dan dóézent nuuije leedjes gesjreeve. Heerlik, Vastelaovend kènt neet de zónger.
Doot allemaol mit! In eige dörp of sjtad! En zörg veur nuuije aanwas (ónger angere) door 't Kinjer Vastelaovend Leedjesfestival! Väöl suksês en veural: väöl plezeer!
 
 
De tweëde hauf finaal wurt gehauwte op 24 november te Maasniel en de finaal, woo de in totaal de 6 gekaoze (hauf) finaliste en de 5 óétgesíéferde wildcards (waere gekaoze op 29 november), op 2 fibberwarie óéteindelik in Grubbenvorst de wénnaars van 2019, De Gekke Jetjes mit 't leedje 'Rieje Diek' óét Grubbenvorst van de trwan kènne duije.

Äöpening 2 14-11-2019
... laes meë
 
't Liek ‘n bietje ‘n duster gedeuns, mèr niks is minder waor. Aan tweë sjwan (nuuj-auw geverfde) greun-gael-rooje päöl wappere de vlagge weer, dus 't sezoen van de Bessemebènjers is geäöpend!! 't Is natuurlik neet allein ôs sezóén, mèr auch dat van alle luuj van Bor en ómsjtreke.
 
 
 
En auch de lieskes van ôs prinsepare hange aan de latnaegels bie ôzze’n Tempel, Kafée de Sjoester. De prinse höbbe 't gevjèrlikke werk op haog nivoo veur hun raekening genomme, natuurlik woorte zie hauwverwaege de leijer ôngersjteund door hun prinsesse.
 
 


 


Äöpening 1 14-11-2019
... laes meë
 
Op 9 november geit bie de Bessemebènjers het vastelaovessezoen weer van sjtart. Om 20.11 oer verzamele de prinse, prinsesse, adjudante en leeje van de raod zich bie 't beeld van de Bessemebènjer aan de Kirksjtraot. Dan volg ein korte seremonie. Jederein is daobie welkom.
 
De prinse kriege hunne septer trök (dae ze vastelaovesdeenzig höbbe motte aafgaeve) en de leeje van raod maoge hunne sjteek weer opzette. Prins Youri I leuës vervolges 't gedich van de Bessemebènjer veur, womit aan dae Bessemebènjer gevraog wurt om te wake euver 't vastelaovend vierend volk van Bor.
 
Hieónger sjtuit 't gedich:
 

Bessemebènjer van Bor

 

Vreuger, lang geleeje haws doe 'n sjoan beroep,
luuj kochte dien besseme en kaerde hunne sjtoep.


Toch woorse oetgelache, behauwve hie in Bor,
't dörp van zjwaegelskriëmers, zoa mager en zoa dor...


Pien hawse in de lènje, van al dat bessemebènje,
pien auch in de kop, van de aerpelesop.


En de sjteeke in de boek,
kaome van de brandewienskroek.


't Laeve waor veur dich bès zjwaor,
mer vastelaovend viere deegse eeder jaor.


Vanaaf dees plaats maogs doe op òs lètte,
es weer de bleumkes boete zètte.


Kòmme weer nao vastelaovend trök,
dan is 't òs alweer gelök.


't Raoze wurd dan hiej gesjtaak,
't vuurke wurd dan aangemaak.


Diene bessem hoof neet miër te kaere,
prinse verleeze dan hun vaere.


Wilse daoròm euver òs waake,
dan kènne weer mit ein gerös hart fiës gaon maake.


Veurbie 07-03-2019
... laes meë


En dan is 't dinsdigaovend 24.00 oer. De besseme sjtaon in brantj. Vastelaovend 2019 zit drop. De pêkskes kènne de kas in, de maskes weer in de dwas. Waat waas 't ein geweldig sjwan sezóén. Lèkker lank en mit alle ingrediejente die de vastelaovend jeder jaor weer zwa sjpesijaal maake. Nog effe naogeneete, in gedachte, mit fotoos, fillemkes, enz. Dan geit 't book toe en wurt 't pas op de 11devande11de weer offisjeel geäöpend.

 


’t Verzamele biej de Sjoester, ’t ophaole van de Prinsepare, de Bessem (dwaaje) mars van zaate hermenie 'Mörge geit Baeter' giert door ‘t lief. Mit ’t verbrènne van de bessem, ’t énj van de Vastelaovend en 't is................. 


Esjgoonzig……………………

3 dol daag sjweve oppe pelèt van werme klanke en kleuëre,
vraem daag,... dat waor te seen en te heuëre.

Doezend trómmelslaeg dreune nog nao in miene kop,
beffètte weare gepóts, pèkskes hange van 't sop.

Raod, gael en greun rolt nog door de gäöt,
biej de drekzak ligke nog get,…. 't waor ooit van träöt.

Mit de wèndj verdwient 't lèste belunke,
ich riej de daag weer aanein,…. zónger ‘t trumpke.

Esjgoonzig, tradies mit kruuts en as oppe kop,
in de mès, geliek veule, mit Jezes Kristes veurop.

Memento, homo, quod pulvis,
es, et in pulverem reverteris.

Zoere hiëring maak plaats veur vleisj,
40 daag veurbereije oppe Paosje is de geis.

Lèste kans óm de kloon oet te hange is gedaon,
Auf Wiedersehen Vastelaovend, kómmend jaor zulle v'r d'r weer sjtaon.
 
 
't Aaftélle is begoos!

Oetsjlaag Groate optoch 03-03-2019
... laes meë

 

Groepe en wages baove 20 persone:

1. CV op 't Rendje - Iezersjterk en op de beëste aaf, roepe v'r 3 daag, alaaf.
2. Effe Serieus - tema 1001 nach.
3. Buurt Achter 't Sjpaor - MC ontsjpaord.


Groepe en wages tot 20 persone:

1. Vastelaoves vrunj van euveral en nurges - V'r tille deze vastelaovend nao ein iezersjterk nivo.
2. De Plekzek - De badjes van Bor.
3. Familie en vrunj van prins Youri I - Mit ôzze iezersjterke prins Youri I sjtaon v'r dit jaor neet
   in de kouw, v'r laote ôzze sjoonste vaere zeen zoa trots wie 'nne pouw.

 

Einzelgängers:

1. Iezersjterk duo - V'r kómme uch bedeene.
2. John en Klee - V'r roepe uch op 't metje.
3. Truus Tummers en Miriam Hoedemakers - De sjpetterende Bleu Band.

 

Talentpries:

Veur Noa kómme de bèste paerd oet de sjtal - Klasgenoten van Noa oet groep 7.


Laot de drie daag mèr beginne 03-03-2019
... laes meë

 


Vastelaovend in Limburg


Vastelaovend is eine hutsepot van tradies,
dae dèks wórtelt in de ritteweele oet 't verre gries.

Wie 't feës van noe de waare geis,
van ós veurauwers 't in de sjpeegel vergeit.


Zèffus wurt ‘t masque oet de kas gehaold,
same vastelaovend viere, éch dat is 't heëlemaol.


Feës van sjildjes, opperfeës van kleijermaekers kleuër,
allein al dae optoch, kónfettie, appelesienesjmiete en meziek,…..heuër!


Broesjende remptemp kóperklanke, dikke tróm,
zich ens richtig aan de bäöm gaon, neet mitdaon veult dóm.


Sjoan auw leedjes, serpetine, väöl raod en gael en greun in ós vaan,
kiek, de Prins sjtrónse mit vaere, waat foemele v'r ós zoë aan?


Ich zeen lachende gezichte, fien gesjmink, mit pruuk en hood,
vastelaovend bóntje sjtörm Limburg, éch 't geit dich good.


Wil 't jeder jaor belaeve,…. tot demasqué versjient,
aan mien kènjer doorgaeve,…. ich haop dat ‘t nemaols verdwient.


Vastelaovesmès 03-03-2019
... laes meë

 

Esse neet kèns lache, dan kèns se neet laeve. Lache is gezòndj. De lach höb se neuëdig. Humor is gezòndj. Dènke v'r dao waal genòg euver nao? Hauwte v'r genòg raekening mit dat sjtökske van oos gezòndjheid. Esse door al die zörg rumpele in dien gezich krigs, dan kómme die rumpele auch in dien hart. Doe zuus alles sjwart, doe dènks allein mer kaod van de luuj, doe kèns allein sjlech euver angere kalle.Mer de lach bevried en òntsjpant. De lach verlos dich van valse erns. De lach is de bèste middesien veur dien innerlijkheid. Want es de lachsjpiere regelmaotig wirke, wurd auch de sjpiesvertaering good. Aete en drènke geit dan baeter en de blooddrök wurd weer normaal.

Humor geuf dich 't geveul van de betrèkkelijheid van de dènger, mer auch van dien eige betrèkkelikheid. Doe bès neet sjlechter en neet baeter es diene buurman. Laot 'm mit vreej en doe zuls zelf auch de vreej vènje. Pak die gebraeke en tekorte van d'n angere mit eine lach, want de lach nump de sjpanning weg; de lach dreuëg dien traone.

         De lach en de humor zeen de   bèste middesien veur hart en   geis. Dae maak dich sjterk:
 Iezersjterk.

 

 

 

 

 

 

 
Want vergaet noait: de daag wo-op 'se neet gelache höbs, is eine verlaore daag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein sjpeesijaal welkom veur Hub Dullens en Patriek Verdriet, die dit
jaor veur de 19e keër dees viering muzikaal höbbe opgeloesterd.


Plèksiffers en -lètters 02-03-2019
... laes meë

 

Mit dank aan QTeez ligke de plèksiffers en -lètters veur de groate optoch in 't Bessemebènjers Riek klaor óm mörge tösje 11.00 oer en 12.00 oer opgehaold te waere in kafée “de Sjoester” (ósse Tempel).

Omdat inhaole op de opsjtëllingswaeg vas onmäögelik is, rieje de eëste 11 opsjtëllingsgenomineerde Aquarius aan vanoet Vespasianus en de rès vanoet Castor. De plèklètters kènne van alle kènj kómme.

De waegmen zeen kontinu drök óm de kríétsiffers op de sjtoeprantj te hauwte. ‘t Geheël ónger de pluu van ‘t Optochkómmetee.

 


Sjleuteleuverdrach 01-03-2019
... laes meë


De vastelaovend kènt noe richtig beginne in ut riek van De Bessemebènjers......zoajus haet Prins Youri I de sjleutel gekreege en haet ôzze burgemeister zich vervolges zien ambtskètting laote aafnumme door de prinsesse van de auw gemeinte Bor.

 

 

Daomèt is de mach euver ut sjtadsdeil Bor euvergenomme door de prinsepaare. De gemeinte Sittard-Geleen-Bor is noe besjtuurlik veur ‘n paar daag ‘n sjtökske kleiner gewoore, en Bor is weer effe zelfstènjig......dat kump vas auch good oet veur de begreuting.

 

 


 


Insjrieve veur de Groate optoch 24-02-2019
... laes meë

 

Dat kènt g'r tot dónderdig 20 fibberwarie bie de veurzitter van 't Optochkómmetee Thei Jennen, Kempsjtraot 55, 6121 XW Bor, tillefoonnummer 046-4852850, i-meiladres: optoch@bessemebenjers.nl

Lët waal: Van te veure mót biej ’t Optochkómmetee al 't tema, idee, naam, i-meiladres en tillefoonnummer doorgegaeve zeen ('t Tema is vanaaf dit jaor gekoppeld aan de groate Prins mêh is neet priesbepalend).

Alle deilnummers die mitdoon waere beoordeild door de zjurie en mótte zich op zunjig 23 fibberwarie tösje 11.00 oer en uterlik 12.00 oer melje biej 't nummer of lètter aafhaole in kafée “de Sjoester” (ósse Tempel). Alle deilnummers mótte óm uterlik 14.00 oer op de plaats van de opsjtèlling, Aquarius (noordkèntj), vaerdig sjtaon zoadat de optoch óm 14.11 oer kènt vertrèkke. ’t Deilnummersnómmer sjteit oppe sjtoep gekriet.


Borse vastelaovendposter 24-02-2019
... laes meë

 

De jaorlikse vastelaovendposter, alweer de zesde in riej, dae door emis oet Bor is gesjilderd. Deze keër is gekaoze veur 'n sjilderie van Ria Heutmekers en ’t is deze keër ‘ne bezunjere poster. Ria is namelik de sjoandochter van de allereëste prins van de Bessemebènjers (toen nog De Pierewieters): Zef Heutmekers. Zie haet d’rveur gekaoze óm tweë van häör kleinkènjer, dus achterkleinkènjer van Zef, op ’t sjilderie vas te lègke.


Terzienertied is 't kunswirk in 't gemeinsjapshoes te bezichtige.


Oetneuëdiging veur de prinse resepsie 18-02-2019
... laes meë

 

De Vastelaoves Vereiniging de Bessemebènjers hauwte op zaoterdig 23 fibberwarie de prinse resepsie ter eëre van de nuuje hoaghede die euver ’t Bessembènjersriek regere. Tíédes de in jannewarie gehauwte zittinge zeen de nuuje Prinse Youri I, Levi I en Huub II geproklameerd, mit aan hun zíe de seerlike Prinsesse Noa en Gertie.

’t Tema is gebaseerd op zeen dageliks laeve es lasjer (iezer) bie 'n meziekinstrementefebrik en sjterk,.....spruk veur zich.
 

Biej dees gelegeheid wurt auch jubbelaares Peter Buckx gehuldigd. Peter Buckx is dit seizóén 2x11 jaor lid van de Raod van Ellùf, woovan de lèste 6 jaor in besjtuur.

Neave de besjtuursfónksie is Peter oa hooftechniekker en pregrammaaker. Fónksies die zich hoofzaakelik achter ‘t sjêrm aafsjpeele, desgevraog sjtuit Peter reegelmjèssich oppe bühne es kemik ekspaer Sjiena.

Vanaaf 20.11 oer is eederéín welkom óm de hoaghede en de jubbelaares te kómme felleseteere.


Japon van 't Balkon 17-02-2019
... laes meë


Vriedigaovend 22 fibberwarie is ’t dan zaö-wuit. Meziek van eige baojem, 't Japon van ‘t Balkon. Neet de eëste de bèste artieste, mêr wènners van konkoerse en de master of Heimat- en Tierooler meziek. Daonaeve de oetreuping van de eëste Vereinigingsprins van de greun-witte.
 


De 11 Blötsje van Bor wènners van 't ALVK ('t Alternatief Limburgs Vastelaovesleedjes Konkoer) 2019. Zie maake 't allerslechste vastelaovesleedje: Roekoekoe en wènne de Jean-Luc Groenteman bokaal. Oojt bedach door L1-dj Jean-Luc Groenteman es teagehanger van 't LVK.

 

                            


Thijs I haet zeen hart verpandj aan Aosteríék. Dat bliek ónger mêr oet es Thijs de trëkzak en de miekrofoon teveursjien haolt en es zènger de luuj bezig hult mit Heimat- en Tierooler meziek. 

Eërdere wènner van 't BLK (Bors Leedjes Konkoer), De Dolly's, auch eine bekende deilnummer van 't ALVK, doen kómmende vriedig auch mit en brenge ongetwiefeld 't leedje: Eine Vieze Vettige Vastelaovend.


Verkoup van de Bessem 10-02-2019
... laes meë

 

Vanaaf dit jaor wurt ózze vastelaovesgezet "de Bessem" hoes aan hoes verkoch. Zaoterdig 16 fibberwarie, vanaaf 09.00 oer trëkke v’r van deur tot deur door ’t dörp en sjtaon v’r op centrale plèkke de ‘waar’ aan te beije.

Nao aansjaf kèns g’r op ‘t gemaak alles laeze euver de gebäörtenisse rondj de Vastelaovend en zeet g’r gans op de heuëgde van de lètste sjaele zeiver.

De Bessem sjuit vol mit allerlei núuts en mit väöl sjeike fotoos, g'r mis dan niks, en dat alles veur mêr 2 euro (meë maog natuurlik ouch). Daomit sjteunt g’r de Vastelaovendvereiniging en lègk g’r ein goot fóndemënt ónger de Vastelaovend en in ’t bezunjer de Vastelaovend in Bor.

Is ’t dae daag neet meugelik dan is “de Bessem” te koup biej de heër Wil Lebens, Vauwersjtraot 16 tillefoon 046-4853643 en biej ’t Gemeinsjapshoes Prinsbisdomsjtraot 5 (bel waal effe veur de äöpeningstieje 046-4810733), alles in Bor of tiedens ein van ós eige aktiviteite.


Borse Revuu 29-01-2019
... laes meë

 

De Bessemebènjers en de Nuuje Revuu Groep neuëdige uch gaer óét óm plaats te numme op de 'laere' zaetel in de haorsjníéjerssalon.

Artieste van eige baojem zulle 't pebliek verpóbzakke mit hun kreativiteit en talent. 
Väöl grupkes of einzelgängers zeen al waeke drök in bewaeging óm op dae aovend ein pertie laeve te brenge. 't Kènt dan auch neet anges of deze aovend sjtuit bol van sjpêktaakel, 't wurt dan ongetwiefeld eine Revuu mit väöl amusement en humor,...de glimlach van eemis dae wèt hoe wjènnich er te lache vilt!

Wae allemaol get duit, blif - zoawie ummer - ein verrasjing. Mêr dat er gelache, de úúterste vorm van bewaege, geit waere, sjtuit es eine paol baove water.
 
 

 

Nog mêr ’n gooij waek is de veurverkoup. Want zaoterdig 9 fibberwarie kump oppe bühne, al 't oefene van de väöle deilnummers tot laeve. In Sjtéín zègke ze: De bok is vët!

Ein paar euro veur óére sjpeegele,…............ein sjeijing biej de kwaffäör is gooijekouper!


De Bertus óétreiking 25-01-2019
... laes meë

 

Veur de 7e Bertus, ’t seizóén 2018/2019, hauw de Senaat häör óuch laote valle op eine groep van luuj, baeter gezag ein driemansjap, die al mêr es 15 jaor wirke veur de Borse Vastelaovend. Hun wirk wurt hoofzaakelik gedaon tiedens ein van de hoagtepuntje van de Vastelaovend, namelik de optochte.

Zie zörge mit angere veur eine gooije doorsjtreum en dat de roete veilig is, auch verzörge zie de insjriving en ’t óétdeile van de volgnummers en lëtters. Daobiej kriege zie auch de gooij verdeiling van wages, losse groepe, einzelgängers en meziek op hunne tèijer.

 

 

Van groat belang is dat zie mit de verantwoordelike luuj van de Raod van Èlluf ’t optochreglemènt, gebaseerd op de gemeidevergunning, naolaeve. Hiebiej vilt te dènke aan: aansjtoatgaevende krejasies euver religieuze en angesdènkende, krenkende of ónsmakelikke oetbeeldinge en neet te vergaete euvermatig alkoholgebroek en verdeuvende middele.

’t Optochkómmetee is pas kóntént es de deilnummers veilig op de plaats van de ònbènjing aangekómme en tot rös trökgekeërd zeen. 

 

 

Door de jaore haer höbbe nog väöl anger luuj híéjin zitting genómme, dèks kort of get joare. Auch zie waere bedank veur hunne inzat.

De Senaat, sjpaeker Piet Leurs bedank dan auch Thei Jennen, Thei Schulkens en Martijn de Kock (dae waeges ein zaakereis neet dao koos zeen) veur hunne langdurige inzat.

De Bertus 22-01-2019
... laes meë
 
In de veurbereijinge nao ós 6x11 jubbeleijem, ontsjtong ’t iedee óm ein óngersjéíjing veur eine man, ein vrouw of groep dae zich bezunjer verdeenstelik haet gemaak veur de vastelaovend in 't algemein en in 't bezunjer veur de vastelaovend in Bor in ’t laeve te roope.

Aafgespraoke is dat de naam van de óngersjéíjing gekoppeld wurt aan de euverleeje senator Bert Leurs.

Eine kloon of nar zou de carnavaleske insjlaag van Bert ‘t bèste waergaeve. Bert koos ummer nao eine aovend sjtappe, dèks geistig óét de hook kómme en ein beeldje van eine goodgemötste kloon of goodlachse nar zou deze simboolik en keraktertrëk good óngersjtreepe.

De naam ‘de Bertus’ zou aeve-es de óétbeelding van de kloon of nar eine gooije aafsjpiegeling zeen van de naogedachtenis aan Bert.

Dao Bert de eërste senator waor van ós vereiniging, is besjlaote dat de Senaat de óétverkeezing en óétreiking verzörgd, dèks tiedens de Leejemiddig.’t Is ein zilvere beeldje van 26 cm op eine marmere voot mit ein zilvere plaetje: De Bertus sezóén…..

           
 
Eine pries óm te behauwte en vergezeld van eine zilvere sjpang. Dit óm auch nao bóéte tóé te laote zeen wae dat jaor de sjpang gekrege haet.