SJPONZERS
EËSVOLGENDE AKTIVITEIT BESSEMEBÈNJERS

Mansluujzitting (Auwt Prinse)
     Zunjig, 11 dec 11.11 oer  
Gemeinsjapshoes

Aaftélle
En dit is het nuuje théma: 17-11-2016
... laes meë


Foto's äöpening en leedjeskonkoer 15-11-2016
't Is de 11e van de 11e gewaes. Veer zeen weer aan de gang. Waort geer d'r (nog) neet bie (of sjus waal)? Kiek dan hie nao de foto's, natuurlik weer van Action-foto.nl ... laes meë

't Is de 11e van de 11e gewaes. Veer zeen weer aan de gang. Waort geer d'r (nog) neet bie (of sjus waal)? Kiek dan hie nao de foto's, natuurlik weer van Action-foto.nl

 


De clip van 't wennend leedje van het BLK 2016 14-11-2016
De Vrouwluuj van de Raod höbbe aafgeloupe zaoterdig het Bors Leedjeskonkoer 2016 gewonne. Dat deeje ze mit 't leedje: Veer drage die de vot nao. ... laes meë

De Vrouwluuj van de Raod höbbe aafgeloupe zaoterdig het Bors Leedjeskonkoer 2016 gewonne. Dat deeje ze mit 't leedje: Veer drage die de vot nao.

Teks en meziek zeen van Frank Dullens, 't arrengement veur 't orkes woort gemaak door Huub Lemmens (Gelaen).

Veur de volledige versie van 't leedje, opgenomme door TV11/Jean Greijn, hiejonger klikke:

 

Teks WEER DRAGE DIE DE  VOT NAO!                  

 

Refrein

Weer drage die de vot nao, oos men van de raod van 11

Weer drage die de vot nao, zellefs dat doon die neet zelf!

Weer drage die de vot nao, 2 x daags van 11  tot 11

Egaal, egaal  wieset bekiks, droge veer die vot neet nao,

Dan krege die ’t neet gefix, nae dan sjtonge die neet dao!

(laatste keer: Dan krege die  ’t neet gefix, waor ’t eine raod van niks)

 

Couplet 1

‘s Mörges zörg ich al, veur de  gooije baom, mit 4 sjnekes, sjpek en ei,

Ich regel zoa gezag, de ganse santekraom, en tóch nog reuper  HEJ!

Wo zeen mien sjoon en miene sjteek , wo hungk dae sjluppejas??

die angere sjtaon al aan de’n teek, en ich nog ummer veur de kas  

 

Refrein

 

Couplet 2

‘s Nachs op waeg nao hoes, is hae neet meë top, en dat mirkse dan direk

Al gaon weer dan  te voot, ich ben dan ziene BOB, dao haet ‘m “get” genek

Ligker in bed, raochelt d’n aom, de kamer dreijt häöm rondj

Dan wesj ich flot nog ziene kraom, dae sjlingert op de ganse grondj

 

Refrein

 

Brök:

Den  midde in de nach, kuump hae sjtil in mien gezich

Sjat ich höb zoan koppien, höbse ein pil veur mich

Den zaeter gans oppens, kom hiej doe hobset kauwt,

Den weit ich weer op sjlaag waorom ich van m hauwt


Gaef dich op veur de Pleej Bek Sjo 21-10-2016
't Doert nog effe, mer v'r wille noe al effe laote weite dat op zunjig 8 januari 2017 de kenjer-plee-bek-sjoo plaatsvunjt. WANT D'R MOT GEOEFEND WAERE! ... laes meë

't Doert nog effe, mer v'r wille noe al effe laote weite dat op zunjig 8 januari 2017 de kenjer-plee-bek-sjoo plaatsvunjt. WANT D'R MOT GEOEFEND WAERE!

Doog mit!

Höbse altied al 'ns dien idool wille nadoon? Eine keër allein, of same mit dien vriendjes of vriendinnekes op de bühn sjtaon? Dan pak dien kans en doog mit!

Jeder leedje maog mer eine keër mitdoon, dus gaef dich zoa sjnel meugelik op. Want dan wetse zeker dats doe 't leedje maogs doon dat ze ech wils.

Opgaeve kent tot uterlik deenzig 27 desember via jeugd@bessemebenjers.nl.

Vermeld dudelik:

- De namen van de kienjer die mitdoon.
- De arties of groep die wurd geïmiteerd.
- De naam van 't leedje dat wurd naogezonge.
- Naam , e-mailadres en telefoonnummer van de contacpersoon (eine van de auwers).


10 deilnummers aan Leedjeskonkoer 19-09-2016
Nao de äöpening van 't sezoen op 11 november vunjt eine daag later, de 12e dus, 't Bors Leedjeskonkoer plaats. Net es veurig jaor zeen d'r teën deilnummers.En dao zeen veer es Bessemebčnjers gans greutsj op. ... laes meë

Nao de äöpening van 't sezoen op 11 november vunjt eine daag later, de 12e dus, 't Bors Leedjeskonkoer plaats. Net es veurig jaor zeen d'r teën deilnummers. En dao zeen veer es Bessemebènjers gans greutsj op.

Deilummers van veurig jaor die opnuuj eine goaij doon nao de titel 'Bors Vastelaovesleedje van 't jaor' zeen: De Sjravelaere, Effe Serieus, Zekketusgaw, Kirsten Leurs, Denise & Ritchie, 't Orkes en De Dolly's. Nuuj talent kump van De Blötsje, de Vrouwluuj van de raod en Op 't Rentje. En dan haet de oplettende laezer gezeen dat de wènner van veurig jaor, Rich en

 

Berny, zien titel neet geit verdedige.

12 november begint 't leedjeskonkoer om 20.11 oer. 't Gemeinsjapshoes is de plaats wo 't ouch dit jaor gebeurt.


Veer zeuke ein nuujt jeugprinsepaar 28-08-2016
Op zunjig 08 jannewarie 2017 begint 't nuujt vastelaovessezoeën veur de jeug van Bor. Dan zit de regeerperiode van jeugprins Mika I en jeugprinses Lara der op. Veer zeen op zeuk nao jónges en maedjes die de septer van hun wille euvernumme. ... laes meë

 

Op zunjig 08 jannewarie 2017 begint 't nuujt vastelaovessezoeën veur de 
jeug van Bor. Dan zit de regeerperiode van jeugprins Mika I en jeugprinses Lara der op. Veer zeen op zeuk nao jónges en maedjes die de septer van hun wille euvernumme. 

 

 

Woon se in Bor, zit se in groep 7 of 8 en höb se 't vastelaovesvirus in dien blood zitte, gaef dich dan op om jeugprins, jeugprinses of jeugprinsepaar van De Bessemebènjers te waere.

 

Opgaeve kan tot vriedig 1 oktober 2016 via jeugd@bessemebenjers.nl. Schrief in diene meel diene naam, dien adres, diene laeftied, de sjoal wo se haer geis en het telefoonnummer van diene pap of dien mam.

Eerst get mae weite? Bel dan mit Pascal & Miriam van Baaren (06-55798266) of Joe & Nathalie Brady (06-37555177).


De leste foto's... 12-02-2016
De vlag is bčnnegehaold, de alkohol is oet 't blood, de road-gael-greun verseringe zeen opgeruimp, de kleier zeen gewesje en gaon de vastelaovesdoas in. Tied om de foto's te bekieke. Hiejónger alles wat v'r nog hauwe ligke. ... laes meë

 

De vlag is bènnegehaold, de alkohol is oet 't blood, de road-gael-greun verseringe zeen opgeruimp, de kleier zeen gewesje en gaon de vastelaovesdoas in. Tied om de foto's te bekieke. Hiejónger alles wat v'r nog hauwe ligke.

 

Sjleuteleuverdach:

sleuteleuverdrach

 

De vastelaovesmès:

vasteloavesmes

  

De Graote Optoch:  

optoch

  

De Kènjeroptoch:  

kenjeroptoch

 

't Bessemverbrenne: ('t Roukde nogal...)

bessemverbrenne


Nog get foto's van de aafgeloupe tied 10-02-2016
De vastelaovend is veurbie. Veer kieke mit ein voldaan geveul terök op 'n geslaag sezoen. Alle luuj die mit ós de vastelaovend gevierd höbbe, bedanke v'r daoveur. Wat euverblif zeen de herinneringe. En es v'r 't ós neet meë zo good kčnne herinnere, zeen d'r nog foto's. ... laes meë

 

De vastelaovend is veurbie. Veer kieke mit ein voldaan geveul terök op 'n geslaag sezoen.

Alle luuj die mit ós de vastelaovend gevierd höbbe, bedanke v'r daoveur. Wat euverblif zeen de herinneringe. En es v'r 't ós neet meë zo good kènne herinnere, zeen d'r nog foto's. 

Hiej-onger die van de prinseresepsie:

receptie


Kenjeroptoch geit door 09-02-2016
De Kenjeroptoch dae vanmiddig door de sjtraote van Bor trek, geit door. ... laes meë

 

De Kenjeroptoch dae vanmiddig door de sjtraote van Bor trek, geit door.

Op basis van de raegeveursjpellinge zuut 't d'r nao oet dat 't tösje ein en drie is.

De route wurt ingekort. Vanaaf d'n euverwaeg loupe v'r rechdoor de Kirksjtraot aaf richting

gemeinsjapshoes.

Gein groate wages

De weerluuj in De Bilt veursjpelle veur gans Limburg winjdsjtaote. Daoróm haet de gemeinte ós

gebeld en gevraog om gein groate wages in d'n optoch mit te laote gaon.

Nuujts euver 't Bessemverbrenne kump op Facebook.


Oetsjlaag Groate Optoch 08-02-2016
De komplete oetsjlaag van de Groate Optoch: ... laes meë

 

De komplete oetsjlaag van de Groate Optoch:

Groate Groepe:

1. Op 't rendje - Op 't rendje dendert raadgek door de vastelaovend

 

 

 

 

 

 

2. Achter 't sjpaor - Raadgek van Lara's tombola

 

 

 

 

 

 

 

3. FF serieus - Sjtierevechters

 

 

 

 

 


Kleiner groepe:

1. De plekzek - Veer sjödde ós eine oppe lamp

 

 

 

 

 

 

 

2. Born Bastaards - Mantelzorg

 

 

 

 

 

 

 

3. KGB - Raadgek op de raod

 

 

 

 

 

 

Einzelgängers:

1. Hermenie Noats geheuërt -Ich waer d'r raadgek van  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Böl -  Veer raadgekke

 

 

 

 

 

 

 

3. Kirsten & Lidwien - Veer teikene bènne 't rendje

 

 

 

 

 

  

Talentpries:  

1. De Doale Lömmerich - Vastelaovend of oktoaberfeës, veer Doale zeen derbie

 


Sjpaorbeukske van de Borse vastelaovend 02-02-2016
't Is bekans zoa wiët. De Vastelaovend sjtuit te trappele óm 't Bessemebčnjersriek bčnne te komme. Hiej-onger včnjt geer 't sjpaorbeukse van de kómmende daag. Veer kómme ós taege! ALAAF. ... laes meë

 

't Is bekans zoa wiët. De Vastelaovend sjtuit te trappele óm 't Bessemebènjersriek bènne te komme. Hiej-onger vènjt geer 't sjpaorbeukse van de kómmende daag. Veer kómme ós taege! ALAAF.

 

Goonzig 22 fibberwarie

Seniejorezitting in Aldenhof.

Jeugsjleuteleuverdrach (allein op oetneuëdiging toegankelik).

Bezeuk aan Jong Nederland in d'n Tempel.

 

Donderdig 23 fibberwarie

Sjleuteleuverdrach in Beeg (allein op oetneuëdiging toegankelik).

 

Vriedig 24 fibberwarie

's Mörges: bezeuk aan de sjoale.

's Middes: Sjoale-optoch (sjtart 13.33 oer). Roete: Mèrt, Kapelwaeg, Bartholemeussjtraot, Prinsbisdomsjtraot, Pötsjtraot, Bronsjtraot, Kirksjtraot, Prinsbisdomsjtraot (ónjtbènjing bie 't gemeinsjapshoes). 

 

's Aoves vanaaf 20.11 oer: Kienmaskarade in kafée de Mèrt. Klik op de teikeing veur ein groatere versie.

 

Zaoterdig 25 fibberwarie 

's Middes resepsie in Aldenhof bie de nuuje prins, prinses of prinsepaar.

 

's Aoves: de vastelaovesmès in de kirk. Begint om 19.15 oer. Verkleid kómme maog, es g'r uch mer gedraag (klik hie óm de breef van de burgemeister euver braaf zeen te laeze).

Daonao make v'r ein rundje langs de kafées.

 

Zunjig 26 fibberwarie

Van 11.11. tot 12.11 oer: nommer aafhaole in d'n Tempel.

Vanaaf 14.11 oer: De Groate optoch. Klik hie veur alle info.

 

Maonjig 27 fibberwarie

Groat internatjonaal Kloonstreffe oppe Graethei, vanaaf 11.11 oer in 't Heihöfke.

's Aoves vanaaf 19.11 oer Teeke Zènge in kafée de Nuuje Sjoester.

 

Deenzig 28 fibberwarie

Kènjer optoch vanaaf 14.11 oer, klikkerdeklik veur alle info.

24.00 oer: Bessemverbrènne bie 't beeld. Van te veure gaon v'r de prinse haole bie 't prinselik pelies. V'r vertrèkke urges tösje hauf ellèf en hauf twellef vanaaf ôzze Tempel.


Dao gaon v'r weer 27-01-2016
Klikkerdeklikklik. Fotoos van de revuu van aafgeloupe zaoterdig. ... laes meë
 
Klikkerdeklikklik. Fotoos van de revuu van aafgeloupe zaoterdig.
 

revu


Verkoup Bessem begoos–Resepsie in gemeinsjapshoes 25-01-2016
Vanaaf vandaag wurt ózze vastelaovesgezet De Bessem weer verkoch. De Bessem sjuit vol met allerlei nuuts en sjaele zeivere euver de vastelaovend. En dat veur mer 2 euro (meë maog ouch). ... laes meë

 

Vanaaf vandaag wurt ózze vastelaovesgezet De Bessem weer verkoch. De Bessem sjuit vol met allerlei nuuts en sjaele zeivere euver de vastelaovend. En dat veur mer 2 euro (meë maog ouch).

In ’t pregram en in ’t veurwoord van de veurzitter sjtuit dat v’r 

de resepsie hauwte bie Fitness&Zo. Dat waor in eëste

instansie auch de bedoeling, mer ’n paar waeke geleeje höbbe

v’r besjlaote de resepsie door te laote gaon in ’t gemeinsjapshoes. De Bessem waor toen al in drök en koos

neet meë waere aangepas.

De resepsie is dus in ’t gemeinsjapshoes en neet bie

Fitness&Zo. Veer höbbe mit ’t besjtuur van ’t

gemeinsjapshoes aafgesjpraoke dat v’r nao de

vastelaovend biejein gaon zitte óm te kieke wie v’r ’t

volgend sezoen en de jaore daonao same kènne zörrege

dat t’r ein good  fundament ligk ónger de Borse vastelaovend.

Daonaeve vènje veer ’t belangriek dat ouch de anger

vereiniginge in Bor gebroek kènne blieve make

van ’t gemeinsjapshoes.


Orde van de Bessem veur Trio Ongeplök 24-01-2016
't Trio Ongeplök haet zaoterdigaovend oet henj van prins Janny I de Orde van de Bessem gekrege. 't Trio kreeg de Orde bie gelegenheid van zien 2 x 11 jaorig besjtaon veur zien verdeenste veur de Borse en de Limburgse vastelaovend. ... laes meë

 

't Trio Ongeplök haet zaoterdigaovend oet henj van prins Janny I de Orde van de Bessem gekrege. 't Trio kreeg de Orde bie gelegenheid van zien 2 x 11 jaorig besjtaon veur zien verdeenste veur de Borse en de Limburgse vastelaovend.

 

De Orde van de Bessem is de hoagste vastelaovesóngersjeijing die VV De Bessemebènjers kent. Ze wurt mer zeer oetzunjgerlik toegekènd. Dat 't Trio Ongeplök dees eër te beurt vilt, kump ómdat de drie Borse jónges Frank Dullens, Paul Heffels en John Dullens dit jaor 2 x 11 jaor op de plènk sjtaon en van noord tot zuid in de provinsie de luuj aan 't lache make. Daobie höbbe hun aafkoms noajt verloogend en de gebroeke van de Borse vastelaoves oetgedraage euver de res van de provinsie.


Trio Ongeplök kreeg de Orde van de Bessem op 't énj van de Borse Revuu 2016. Dat waor 22 jaor geleje 't evenement wo-in 't Trio veur 't eës op de plenk sjtong. Nao de oetreiking van de Orde woorte John, Paul en Frank toegezónge en toegesjproake door hun zoone Joeri, Drik en Sten, op dezelfde wies es wie 't Trio normaal op de bühne sjtuit.


Terökkieke op de Leejemiddig 19-01-2016
En de foto's van de leejmiddig drek d'rachter aan. ... laes meë

 

En de foto's van de leejmiddig drek d'rachter aan.

 

leejemiddig


Jippie, effe fotoos kieke 19-01-2016
't Wiekent van de prinsoetreupinge is achter de rök. Wilt geer nog effe terökkieke, dan kčnt dat hiejonger. ... laes meë

 

Nao get technies geklommel is 't ós gelök om de foto's van 't oetreupingswiekent op het wereldwiejeweb te kriege.

Zoaterdig eés, en dan zunjig.

 Prinsoetreuping

 

 

Jeugprinsoetreuping

 

Kiek ze.


Ze sjtaon weer (3) 19-01-2016
Natuurlik höbt geer ze al ein tiedje gezeen, mer veur de zekerheid höbbe v'r d'r toch nog mer effe ein foto van getrog. De borde van de Bessemebčnjers aan de ingange van Bor seen goonzig 12 fibberwarie veur de lčste keër dit sezoen deils vernuujd. Zoa blif geer es geer weer op hoes aan gaot ... laes meë

 

Natuurlik höbt geer ze al ein tiedje gezeen, mer veur de zekerheid höbbe v'r d'r toch nog mer effe ein foto van getrog. De borde van de Bessemebènjers aan de ingange van Bor seen dinsdig 19 jannewarie veur de lèste keër dit sezoen deils vernuujd. Zoa blif geer es geer weer op hoes aan gaot ummer op de heuëgte van de res waat nog sjtuit te gebeure.
 

Waat dae res is, bliek oet óngersjtaonde foto gans dudelik.


Veurverkaup Revuu Gesjtart 13-01-2016
... laes meë

 


Ze sjtaon weer (2) 12-01-2016
Natuurlik hauwt geer ze al lang gezeen, mer veur de zekerheid höbbe v'r d'r toch nog mer effe ein foto van gemaak. De borde van de Bessemebčnjers aan de ingange van Bor zeen maonjig 11 jannewarie vernuujd. ... laes meë

 

Natuurlik hauwt geer ze al lang gezeen, mer veur de zekerheid höbbe v'r d'r toch nog mer effe ein foto van gemaak. De borde van de Bessemebènjers aan de ingange van Bor zeen maonjig 11 jannewarie vernuujd.

Zoa blif geer es geer weer op hoes aan gaot ummer op de heuëgte van de aktiviteite die kómme gaon.


Mika I en Lara jeugprinsepaar 10-01-2016
Mika Coenen en Lara Habets zeen zunjigmiddig geďnstalleerd es ós nuujt jeugprinsepaar. Zie regere euver de Borse jeug es jeugprins Mika I en prinses Lara. ... laes meë
 

Mika Coenen en Lara Habets zeen zunjigmiddig geďnstalleerd es ós nuujt jeugprinsepaar. Zie regere euver de Borse jeug es jeugprins Mika I en prinses Lara.

 

 

Mika is 10 jaor auwt en zit op de Swentiboldsjoal. Hae duit aan henjdbaogsjeete en zit bie Jong Nederland.

Zien auwers zeen Janny en Joyce Coenen, die dit jaor regere euver de Bessemebčnjers es prins Janny I en prinses Joyce. Mika haet ein zusje dat Luna hčt.

Prinses Lara is auch teën jaor awt en zit op de oapenbaar sjoal De Wissel, die bekans bie häór in de veurtuin lig. Want Lara woont oppe Keuningsjtraot, same mit häöre pap Rob, mam Miranda en breurke Stef. Zie duit hčnjdballe bie HV Bor en is jeuglid van hermenie L'Union.

Kiek veur alle biezunjerheje euver ós nuuj jeugprinsepaar hie.